AME presenterade sig

Ludvika kommuns arbetsmarknadsenhet (AME) stod för programmet på FInsams frukostmöte den 20 april. Ett 40-tal personer kom till Församlingsgården för att höra om den stora bukett av insatser som Arbetsmarknadsenheten tillhandahåller. AME har de senaste åren växt rejält, både vad det gäller personal och insatser. Det pågår massor av insatser mot olika målgrupper.

Tre sektioner

Enheten är indelad i tre sektioner: Servicesektionen, Arbetssektionen samt Praktik- och coachsektionen.

I Servicesektionen hittar vi exempelvis caféverksamheterna i Sporthallen och Marnäsliden, Text- och bildgruppen i Grängesberg m.m.

I Arbetssektionen finns Växthuset på Stensveden, som sköter en rad utomhusarbeten åt Samhällsbyggnadsförvaltningen och åt Ludvika kommunfastigheter. 22:an Allservice utför en rad olika sysslor åt kommunala förvaltningar och föreningslivet i Ludvika.

I Praktik- och coachsektionen finns en rad insatser som syftar till att hjälpa människor ut i arbetslivet: Unga till arbete, Jobbslussen, Kom i jobb och Instegsjobb är alla insatser som riktar sig till specifika målgrupper med träning, coachning och andra former av stöd.

Läs mer

>> AME:s presentation (pdf)