Ny plattform tar form – En väg in

Den nya samverkansplattformen EVI, En Väg In, var temat för Finsams frukostmöte på Församlingsgården i Ludvika den 25 oktober.

Processledaren Sus Jonsson berättade om samverkansplattformen EVI.

Processledaren Sus Jonsson berättade om samverkansplattformen EVI.

Processledaren för EVI, Sus Jonsson, berättade om EVI för ett 60-tal personer från ett 20-tal olika verksamheter. Den nya samverkansplattformen tar nu form i Smedjebacken och Ludvika.

EVI är ett samordningskoncept i våra båda kommuner. Det handlar om att i ett tidigt skede möta invånare som behöver samhällsstöd från fler än en aktör.

Många står utanför

Mot bakgrund i att nästan var femte invånare i Ludvika/Smedjebacken i arbetsför ålder försörjs via någon av samhällets sociala ersättningar och bidrag. Samtidigt är det i en snar framtid skriande brist på arbetskraft. ”Alla” kommer att behövas på arbetsmarknaden!

Bättre samverkansformer

Därför är det nödvändigt att vi hittar bättre former för samverkan, så att fler av de människor som idag står utanför arbetsmarknaden, kan få bättre stöd att komma i arbete. Rätt insats i rätt tid!

>> Sus Jonssons presentation (pdf)