Frukostmöte psykisk ohälsa

Tema god man och förvaltare

Den 10 april berättade  Birgitta Strid och Tim Helgé från organisationen Överförmyndare i samverkan om funktionerna god man och förvaltare. Det skedde på vårens sista frukostmöte om psykisk ohälsa inför ett 30-tal deltagare från Ludvika och Smedjebackens kommuner.

Birgitta Strid och Tim Helgé från Falun-Borlängeregionen av Överförmyndare i samverkan.

Varje kommun är skyldig att ha en överförmyndarnämnd. Överförmyndarna i Dalarna samarbetar i Överförmyndare i samverkan (ÖIS), som i sin tur är uppdelad i två länsdelar: Falun-Borlängeregionen (Falun, Borlänge, Gagnef, Ludvika och Smedjebacken) samt övre Dalarna (Mora, Orsa, Älvdalen, Rättvik, Leksand och Vansbro).

Syftet med samverkan är att skapa större rättssäkerhet, få samsyn och gemensamma rutiner som effektiviserar verksamheten.

God man

En person som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, kan få en god man. En god man samverkar tillsammans med den enskilde, som har rätt att vägra ha en god man. Man kan ansöka om god man själv, även de närmaste släktingarna eller överförmyndaren kan göra anmälan till Tingsrätten, som tar beslut. Till ansökan krävs läkarintyg.

God man betalar räkningar, tilldelar huvudmannen pengar, ansöker om fonder mm om så krävs. Andra uppgifter är att överklaga beslut och bevaka personens rätt. Att sälja/köpa bostad, ansöka om särskilt boende är också en viktig uppgift för god man.

Det är däremot inte god mans uppgift att hjälpa till med påklädning eller hygien. God man ska inte hämta mediciner, vattna blommor, hänga upp gardiner, eller handla till den enskilde. God man ska inte heller promenera eller gå på bio. Slutligen är det inte meningen att god man ska följa med på läkarbesök, påminna om möten eller motivera till arbetssökande.

Förvaltare

Om den enskilde inte klarar av att sköta sina personliga eller ekonomiska angelägenheter, har en benägenhet att göra “vansinnesaffärer”, blir utnyttjad eller har svårt att behålla eget boende är det möjligt för Tingsrätten att utse en förvaltare när godmanskap inte räcker till. Förvaltaren bestämmer. Beslut om förvaltarskap kräver inte samtycke från den enskildes sida.

Nätverket om psykisk ohälsa

Frukostmötet arrangerades av nätverket om psykisk ohälsa, dvs Finsam Västerbergslagen, anhörigstödet och folkhälsosamordnare i Ludvika och Smedjebacken samt studieförbundet Vuxenskolan.

Mer information om frukostmötena hittar du i kalendariet till höger.

> Inbjudan frukostmöten 2018