Frukostmöte psykisk ohälsa

Kvinno- och mansjourer

Tisdagen den 19 november berättade representanter för Kvinnojouren i Ludvika/Smedjebacken samt Mansjouren i Värmland om sina verksamheter för en intresserad publik på Ludvika församlingsgård. Föreläsningen var en av fyra frukostföreläsningar som Nätverket psykisk ohälsa arrangerat under året.

Åsa Fredén, Cecilia Broström och Ulla-Britt Ögren, Kvinnojouren, samt Mike Holdstock, Värmlands mansjour.

Ordförande Åsa Fredén och de två anställda Cecilia Broström samt Ulla-Britt Ögren presenterade Kvinnojourens verksamhet. 1983 startades föreningen, idag är 18 kvinnor ideellt engagerade och två personer är anställda på deltid.  Man har en jourlägenhet där 4 kvinnor kan få skyddat boende med sina barn. Lägenheten är högrisksäkrad, kvinnorna har möjlighet att få ett överfallslarm med sig om de lämnar lägenheten. Under 2018 hade jouren kontakt med 140 kvinnor. Åldrarna är spridda – den äldsta kvinnan som jouren haft kontakt med var 78 år. Kvinnojouren är knuten till riksföreningen ROKS (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige). 

Ifrågasätter maskuliniseringsnormen

Mike Holdstock från Värmlands mansjour presenterade mansjouren i sitt län. Mansjouren startade år 2007 i Värmland. Det var en grupp män som träffades regelbundet i ett års tid. De tränade på att prata om sina känslor med varandra och att ifrågasätta maskuliniseringsnormen – dvs att mannen inte talar om sina känslor och han gråter inte. Medlemmarna i mansjouren är män som utsätts för våld av sina kvinnor och det är män som utövar våld mot sina kvinnor. Största anledningen till att en man slår sin kvinna är att han är rädd att mista henne. 60 procent av männen som slår har själv upplevt misshandel i barndomshemmet.

Ett trettiotal personer från Ludvika och Smedjebackens kommuner lyssnade på föreläsarna. Nätverket om psykisk ohälsa är anhörigstöd och folkhälsa i Ludvika och Smedjebackens kommun, Studieförbundet Vuxenskolan och Västerbergslagens samordningsförbund. Nätverket anordnar fyra frukostmöten per år, detta var årets sista.