Frukostmöte psykisk ohälsa

Att vara medberoende

Tisdagen den 24 september föreläste Marie Hillner, verksamhetsutvecklare IOGT/NTO, för ett 25 tal åhörare om medberoende i kyrkans hus i Smedjebacken. Föreläsningen var en av fyra frukostföreläsningar som Nätverket psykisk ohälsa arrangerar under året.

Marie Hillner.

Marie har erfarenheter av att vara både beroende och anhörig (medberoende), både som barn och vuxen, och hur svårt det är att ta sig ur både sitt beroende och medberoende.

– Som barn, berättade Marie, tar man gärna tar på sig olika roller för att få uppmärksamhet och ta bort fokuset på problemet. Som vuxen skjuter man på egna värderingar och behov, och tar över ansvaret för den beroende.

– Det tog tolv år av min egen drogfrihet innan jag förstod att jag inte led av min egen beroendesjukdom, utan andras, och att jag behövde titta på min anhörigproblematik.

Marie poängterar att anhöriga är en viktig grupp inom IOGT/NTO. Det är en grupp som mår dåligt, och behöver både stöd och vägledning i sin situation.

Familjekällan

Förra året startade IOGT-NTO Dalarna en mötesplats för anhöriga som heter Familjekällan i Falun. Det är en mötesplats för anhöriga som riktar sig inte bara till anhöriga till alkohol- och drogmissbrukare, utan även till anhöriga till personer med psykisk funktionsproblematik eller annat missbruk.

Till Familjekällan är alla över 18 år välkomna. Där kan man ta del av studiecirklar, utbildningar och föreläsningar. Det kostar ingenting att delta.

– Det är viktigt att inte fastna i problemen, menar Marie Hillner. Vi har fokus på den personliga utvecklingen, inte på problemet.

– Men man behöver förstå problemet för att komma vidare, säger hon.