Frukostmöte psykisk ohälsa

En anhörigs berättelse

På årets sista frukostmöte om psykisk ohälsa den 13 november, medverkade Britt-Marie och Peter Ståhl och berättade om hur det att vara förälder till tre barn – nu vuxna – med NPF, neuropsykiatrisk diagnos. Ett 40-tal personer lyssnade.

Peter och Britt-Marie Lundgren Ståhl.

I skolan var det besvärligt. Det fanns inte alltid tid att tillgodose barnens särskilda behov. Lärarna har för dålig kunskap om NPF, säger Britt-Marie Lundgren Ståhl som själv är lärare.

För en person med NPF är det viktigt att få kunskap om sin egen diagnos. Det ger personen möjlighet att arbeta med sina svårigheter och ta tillvara sina färdigheter.

Tydliga rutiner

En person med NPF behöver struktur och tydliga rutiner för att vardagen ska fungera. I sitt hem har exempelvis Britt-Marie och maken Peter tydliga, skriftliga instruktioner med bild på hur diskbänken ska se ut när man lämnar köket. Den instruktionen lägger hon fram på bänken när barnen kommer på besök.

Innan hon började med detta, kunde det se ut som om en “bomb slagit ned” i köket, när barnen varit ensamma i köket. Numera är det snyggt och prydligt.

Viktigt ge sig själv tid

Som anhörig är det viktigt att ge sig själv tid. Om man inte ser till sig själv, klarar man till slut inte av att se till sin närstående, menar Britt-Marie.

Hon betonar vikten av att kontakta det lokala anhörigstödet i sin kommun. Som anhörig är det stort stöd att vara med i en anhöriggrupp, där man får stöd av personer i samma situation samtidigt som man själv är ett stöd för andra.

Det är också ett bra stöd att engagera sig i en intresseförening. Britt-Marie och maken Peter är representanter för Attention Dalarna.

Nätverket arrangör

Nätverket för psykisk ohälsa i Ludvika/Smedjebacken arrangerar fyra frukostmöten med temat psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning per år, varav tre träffar är i Ludvika och en träff i Smedjebacken. Nätverket planerar även fyra kvällsföreläsningar inför 2019, med teman som Adhd hos barn, utmattning, bipolär sjukdom samt schizofreni.