HÄNT I FINSAM VÄSTERBERGSLAGEN

Det blev många intensiva och givande diskussioner på samverkanskonferensen.

Det blev många intensiva och givande diskussioner på samverkanskonferensen.

Samverkanskonferens i Tällberg

Nu blir “En väg in” verklighet

Runt 60 deltagare från Ludvika och Smedjebackens kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget samlades 26–27 oktober i Tällberg för att diskutera den nya samverkansplattformen EVI, “En väg in”.

Konferensens syfte var ge personal från alla parter grundinformation om EVI. Det arbetet startade hösten 2014. Idag finns två team, ett i varje kommun, som påbörjat ett gemensamt arbete.

Ett annat syfte var att ge deltagarna en uppdaterad bild över hur välfärdsfaktorerna i Västerbergslagen ser ut. Man diskuterade också vilka välfärdsfrågor som bör ligga i fokus för vårt arbete under 2017.

En väg in

Sus Jonsson, som är processledare och ansvarig för implementeringen av EVI i Ludvika och Smedjebacken, informerade om konceptet.

En Väg In ska vara en plattform som slussar individen till rätt aktör och rätt insats. Ledtider för invånare i Västerbergslagen i behov av samordnat stöd ska vara korta. Handläggare och medarbetare ska få hjälp att komma vidare i ärenden. EVI-teamet ska vara kommunernas experter med kännedom om vilka resurser som finns att tillgå.

På konferensen diskuterades vilka värderingar som EVI ska vila på. Centralt är människans lika värde. Individien ska uppleva tillit, trygghet somt äga och vara delaktig i sin egen väg mot egen försörjning.

En utförlig sammanfattning av diskussionerna finns att läsa här.

Välfärdsfaktorer i Västerbergslagen

Lena Rosén från Finsam samt folhälsostrategerna Carolina Andersson och Ulrika Furtig informerade om hur välfärden ser ut i Västerbergslagen. De kunde bland annat berätta att det finns systematiska skillnader mellan olika samhällsgrupper, att det är en obalans mellan äldre och yngre i arbetskraftförsörjningen, att andelen gamla i våra kommuner ökar alltmer och att den psykiska ohälsan ökar bland yngre.

Läs mer

>> Titta på bilder från konferensen
>> Sus Jonssons presentation av EVI (pdf)
>> Sammanfattning av konferensen (pdf)
>> Presentation av välfärdsfaktorer i Västerbergslagen (pdf)