Behovsanalysen klar

Under året har Västerbergslagens samordningsförbund genomfört en behovsanalys kring unga vuxna med aktivitetsersättning och de i riskzonen för aktivitetsersättning. Denna grupp har sedan år 2012 varit en prioriterad målgrupp för samordningsförbundens arbete.

Anna Egelbach presenterade behovsanalysen på slutseminariet.

Anna Egelbach presenterade behovsanalysen på slutseminariet.

Syftet med behovsanalysen var att skapa ett underlag för framtida aktiva insatser riktade till målgruppen. Tre respondentgrupper har bidragit med sin kunskap och kompetens – aktörer där målgruppen på ett eller annat sätt är aktuell samt brukarorganisationer och deltagare/brukare.

Slutseminarium

Behovsanalysens resultat, slutsatser och ett förslag till en aktiv insats presenterades den 8 december på ett slutseminarium som leddes av processledaren Anna Egelbach. Närmare 40 personer från berörda verksamheter deltog i seminariet och bjöds på en julinspirerad frukost.

En utförlig beskrivning av hela projektet finns att läsa i slutrapporten. För intresserade finns även rapporten i fysisk form, kontakta förbundschefen Lena Rosén, lena.rosen@finsamvb.se.

>> Anna Egelbachs presentation på slutseminariet (pdf)
>> Slutrapporten (pdf)