Dagen avslutades med att Östra Teatern framförde delar ur två pjäser: “Autist, javisst!” samt “Churchill var inte heller klok”.

Hela arbetskraften behövs

Ett 60-tal deltagare medverkade när Finsam, Arbetsförmedlingen och utvecklingsbolaget Samarkand2015 bjöd på ett arrangemang för arbetsgivare i Västerbergslagen på temat ”Hela arbetskraften behövs” i oktober 2017.

Den offentliga sektorn var väl representerad med många chefer från kommun och landsting. Tyvärr var uppslutningen från näringslivet sämre än arrangörerna hoppats på. De som ändå kom till Ludvika gammelgård fick inte bara en välsmakande frukost, utan också inspirerande och lärorik information.

Dagen inleddes med att Jan Sundkvist från Arbetsförmedlingen berättade om vilka utmaningar som väntar på arbetsmarknaden. Allt färre ska försörja allt fler. Inom flera områden väntar akut arbetskraftsbrist. Lösningen finns i temat för dagen: hela arbetskraften behövs.

Goda exempel

Sedan tog Per Larshans, hållbarhetschef på Rang Sells, vid. Han berättade om hamburgerkedjan Max och om återvinningskedjan Ragn Sells. De företagen anställer mycket medvetet människor med funktionsvariationer.

Sedan var det dags för ett lokalt exempel, där en bilfirma anställt en nyanländ mekaniker som ännu inte kan svenska.

– Människor med funktionshinder och nyanlända hör till de grupper som idag står långt från arbetsmarknaden. Samtidigt ökar behovet av arbetskraft. Vi hoppas få till stånd en bättre matchning mellan arbetsgivare och arbetskraft, säger Lena Rosén, förbundschef i Västerbergslagens samordningsförbund Finsam.

Två pjäser

Förmiddagen avslutades med att Östra Teatern framförde delar ur två pjäser. Båda pjäserna är verklighetsbaserade och handlar om människor med funktionsvariationer och deras relation till arbetslivet.

– Att ta samhällsansvar genom att anställa personer med funktionsvariationer och/eller nyanlända är en vinn-vinn-situation, bland annat genom att företaget får en mångfald, menar Kalle Dahl från Arbetsförmedlingen.

Läs mer > Artikel i Annonsbladet inför arrangemanget

> Jan Sundkvists presentation
> Per Larshans presentation