OM FINSAM VÄSTERBERGSLAGEN

Västerbergslagens samordningsförbund bildades 1 januari 2005 och har sitt säte i Ludvika. Förbundet leds av en styrelse med fem ordinarie ledamöter samt deras ersättare, alla representanter från de fem parterna.

Finsam Västerbergslagens styrelse

Carin Runeson
ordförande
Smedjebackens kommun
070-517 00 69
Anette Englund
ledamot
Försäkringskassan
010-112 47 03
Håkan Frank
ledamot
Ludvika kommun
076-815 44 37
Annelie Furunäs
ledamot
Arbetsförmedlingen
010-486 32 93
Kerstin Lundh
ledamot
Region Dalarna
072-085 08 45
Monica Forsgren
ersättare
Smedjebackens kommun
0240-66 02 79
Lena Olsson
ersättare
Försäkringskassan
010-119 94 00
Audrina Handegard
ersättare
Ludvika kommun
073-511 61 92
Mats Wallertz
ersättare
Arbetsförmedlingen
010-486 68 86
Ivan Eriksson
ersättare
Region Dalarna
0240-340 20