OM FINSAM VÄSTERBERGSLAGEN

Västerbergslagens samordningsförbund bildades 1 januari 2005 och har sitt säte i Ludvika. Förbundet leds av en styrelse med fem ordinarie ledamöter samt deras ersättare, alla representanter från de fem parterna.

Finsam Västerbergslagens styrelse

Carin Runeson
ordförande
Smedjebackens kommun
070-517 00 69
Mats Hedlund
vice ordförande
Försäkringskassan
010-112 56 14
Peter Cyrillus
ledamot
Ludvika kommun
070-232 87 64
Mattias Olofsson
ledamot
Arbetsförmedlingen
010-486 80 84
Ivan Eriksson
ledamot
Landstinget Dalarna
0240-340 20
HåGe Persson
ersättare
Ludvika kommun
0240-863 70
vakant
ersättare
Försäkringskassan
Calle Morgården
ersättare
Smedjebackens kommun
0240-767 55
Anneli Furunäs
ersättare
Arbetsförmedlingen
010-486 32 93
Linda Kardell Broman
ersättare
Landstinget Dalarna
0730-47 97 16