OM FINSAM VÄSTERBERGSLAGEN

Västerbergslagens samordningsförbund bildades 1 januari 2005 och har sitt säte i Ludvika. Förbundet leds av en styrelse med fem ordinarie ledamöter samt deras ersättare, alla representanter från de fem parterna.

Finsam Västerbergslagens styrelse

Carin Runeson
ordförande
Smedjebackens kommun
070-517 00 69
vakant
ledamot
Försäkringskassan
Håkan Frank
ledamot
Ludvika kommun
Mattias Olofsson
ledamot
Arbetsförmedlingen
010-486 80 84
Kerstin Lundh
ledamot
Region Dalarna
Audrina Handegard
ersättare
Ludvika kommun
Pernilla Boberg Frank
ersättare
Försäkringskassan
010-114 54 53
Monica Forsgren
ersättare
Smedjebackens kommun
Anneli Furunäs
ersättare
Arbetsförmedlingen
010-486 32 93
Ivan Eriksson
ersättare
Region Dalarna
0240-340 20