Dataskyddsombud

för Västerbergslagens samordningsförbund:
Christer Granqvist, 0240-66 01 86