OM FINSAM VÄSTERBERGSLAGEN

Västerbergslagens samordningsförbund bildades 1 januari 2005 och har sitt säte i Ludvika. Förbundet leds av en styrelse med fem ordinarie ledamöter samt deras ersättare, alla representanter från de fem parterna.

 

Förbundschef

Lena Rosén är förbundschef i Västerbergslagens samordningsförbund sedan 2007.

vb_lenarosen3

Lena Rosén är förbundschef för FInsam Västerbergslagen.

I rollen ingår att ansvara för att styrelsens beslut verkställs och att fungera som en länk mellan styrelsen och den lokala samverkansgruppen (LSG) i Ludvika/Smedjebacken, där hon, förutom de lokala cheferna från våra parter ingår.

Uppdraget innebär även att utveckla förbundets verksamhet genom att tillsammans med parterna identifiera nya behovsgrupper, föreslå lösningar i samverkan med parterna och bereda de ansökningar om medel till olika insatser på individ- eller strukturnivå som inkommer till styrelsen. Vid beslutade insatser sitter hon i de styrgrupper som bildas för varje respektive insats (som beviljats 100 000 kr eller mer) för uppföljning av ekonomi och verksamhet i insatserna.

Förbundschefen ansvarar för att leda och utveckla de fyra verksamhetsområden som förbundet arbetar med;

  • Finansiera
  • Stimulera/initiera
  • Identifiera
  • Förebygga

Vidare ingår det i uppgifterna att ansvara för beredning, föredragning och rapportering av verksamhet och ekonomi till styrelsen, samt skriva protokoll vid förbundets styrelsemöten.

Som förbundschef arbetar Lena för närvarande 75 procent deltid. Hon är anställd direkt av förbundet.

Telefon 0730-21 04 06
E-post: lena.rosen@finsamvb.se