Att leva sitt liv med schizofreni

Åsa Höij berättade målande om hur det är att leva med schizofreni på Nätverket om psykisk ohälsas arrangemang i Ludvika Folkets hus den 26 november.

Åsa Höij berättade om sin schizofreni.

Åsa har diagnosen affektiv schizofreni. För omkring femton år sedan, när hon var i trettioårsåldern fick hon sin första psykos. Hon inleder med att förtydliga att hon inte ärr sin diagnos – hon HAR sin diagnos. Det är viktigt att den sjuka är tydlig med att man är inte schizofren, man har schizofreni.

Fobierna

När Åsa var som sjukast hörd hon röster, upplevde att getingar var utsända från Försäkringskassan för att skada henne. I omkring 10 år levde hon med ständiga psykoser. Hon såg små djur, upplevde att psykiatripersonal var nazister 0ch hon var övertygad att hon var övervakad via tv:n och eluttagen.

Tidiga tecken

Signaler på att en psykos är nära: Hon ser de små djuren, hon är avlyssnad via tv och eluttag, hon har sömnrubbningar, hon blir gråtmild och hör röster. För att hålla en jämn nivå är hon noga med att mat, sömn och rutiner hålls på en jämn nivå.

Krisplan

När Åsa har en psykos har hon upprättat en krisplan i olika steg tillsammans med psykiatripersonalen. Hon har en lista på personal att kontakta under dygnet. Hon ska ta sin behovsmedicin – då ska hon även meddela sin kontakt vid psykiatrin att hon tagit den. För att slippa bli inlagd på sjukhuset får hon besök i hemmet av psykiatripersonal. Vid en psykos ska Åsas syster kontaktas så att hon kan ta hand om djuren.

Ledord

Åsa avslutar föreläsningen med att betona några ledord: Delaktighet och bemötande. Som psykossjuk ska man vara delaktig i sin sjukdoms olika stadier och sin behandling. Bemötande är oerhört viktigt när man är psykiskt sjuk. Omgivningen ska lirka med den sjuka – inte ”köra över” och vara lyhörd om den sjuka klarar ögonkontakt eller beröring. Bemötandet ska vara personligt och inkännande.

Nuläget

Åsa mår bra idag, hon arbetar som egenföretagare, är konsult på RSMH (Riksförbundet för social och mental hälsa) och Schizofreniförbundet. Hon är knuten till SKL (Statens kommun och landsting) och föreläser för sjuksköterskor och undersköterskor samt allmänheten.  Åsa betonar att anhöriga behöver stöd och hjälp för att orka vara stöd för sin psykossjuka närstående.

Kontakt

Hon har Facebook, där det går att kontakta henne för bokning av föreläsning. På Youtube kan man se en film om Åsa: ”Leva med schizofreni – Jag försvann i 10 år” https://www.youtube.com/watch?v=9B5_Xcaffiw

Arrangörer

Nätverket om psykisk ohälsa i Ludvika/Smedjebacken anordnade den fjärde föreläsningen i serien Från turbulens till balans. Nätverket består av anhörigstöd och folkhälsa i Ludvika/Smedjebacken, Studieförbundet Vuxenskolan och Västerbergslagens samordningsförbund.