SAMVERKAN I VÄSTERBERGSLAGEN

Nätverket för psykisk hälsa

I Västerbergslagen samverkar Anhörigstödet i Ludvika och Smedjebacken, ABF, Folkhälsa i Ludvika kommun och Finsam i ett nätverk för att sprida kunskap om psykisk hälsa/ohälsa.

Nätverket för psykisk hälsa: fr.v. Ursula Furtig, Josefina Langbråten, Lena Eriksson, Stina Rajalahti och Lena Rosén.

Nätverket arrangerar sedan hösten 2011 frukostmöten och föreläsningar på kvällstid om psykisk ohälsa. Inbjudna är representanter från intresseorganisationer, politiker, medarbetare hos Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, olika verksamheter inom kommun och landsting, tex boendestöd och psykiatrin, svenska kyrkan och även personer med egen psykisk ohälsa och deras anhöriga.

Nätverket vill öka kännedomen om psykisk ohälsa och att avdramatisera själva begreppet. Frukostmöten och föreläsningar ger också möjlighet för deltagare från olika verksamheter att träffas, knyta kontakter och bilda nätverk. Med hänsyn till pandemin ställde nätverket helt om från fysiska till digitala föreläsningar under 2020, 2021 och 2022. Men nu när vi skriver 2023 i kalendern så kommer vi att återgå till fysiska arrangemang igen (varvat med vissa digitala visningar), det ser vi fram emot!

Föreläsningarna kring psykisk hälsa finansieras helt av Västerbergslagens samordningsförbund.

Mer information

Ursula Furtig, folkhälsostrateg Ludvika Kommun, tel. 0240-862 28
Lena Rosén, förbundschef, Västerbergslagens samordningsförbund Finsam, tel. 0730-21 04 06
Josefin Langbråten, anhörigsamordnare, Ludvika kommun
Lena Eriksson, anhörigsamordnare Smedjebackens kommun, 0240- 66 03 68
Stina Rajalahti, verksamhetsansvarig ABF Dala Finnmark, 0240-180 69

Titta på presentationsfilmer med Nätverkets medlemmar

 

 

Västerbergslagens samordningsförbund Finsam
Folkhälsan Ludvika kommun

Läs mer

Nätverkets ansökan om projektmedel för 2023