SAMVERKAN I VÄSTERBERGSLAGEN

Nätverket om psykisk hälsa

I Västerbergslagen samverkar Anhörigstödet och Folkhälsan i Ludvika och Smedjebacken, Studieförbundet Vuxenskolan och Finsam i ett nätverk för att sprida kunskap om psykisk ohälsa.

Nätverket har digitalt planeringsmöte. Fr v Ursula Furtig, Lena Eriksson, Karin Lindkvist och Lena Rosén.

Nätverket arrangerar sedan hösten 2011 frukostmöten och föreläsningar på kvällstid om psykisk ohälsa. Inbjudna är representanter från intresseorganisationer, politiker, olika verksamheter inom kommun och landsting, tex boendestöd, psykiatrin, svenska kyrkan, Finsam, studieförbund och även personer med psykisk ohälsa.

Nätverket vill öka kännedomen om personer med psykisk ohälsa och att avdramatisera själva begreppet. Frukostmöten och föreläsningar ger också möjlighet för deltagare från olika verksamheter att träffas, knyta kontakter och bilda nätverk.

2020 års frukostmöten och föreläsningar kring psykisk ohälsa finansieras helt av Västerbergslagens samordningsförbund.

Mer information

Karin Lindkvist, verksamhetsutvecklare Studieförbundet Vuxenskolan i Ludvika, tel. 0240-138 91
Ursula Furtig, folkhälsosamordnare Ludvika Kommun, tel. 0240-862 28
Lena Rosén, verkställande tjänsteman, Västerbergslagens samordningsförbund Finsam, tel. 0730-21 04 06
Lena Eriksson, anhörigkonsulent Smedjebackens kommun, 0240- 66 03 68

Läs mer

> Inbjudan till webbföreläsningar hösten 2020
> Nätverkets ansökan om projektmedel för 2019