SAMVERKAN I VÄSTERBERGSLAGEN

 

En andra chans i skolan

I Ludvika och Smedjebacken finns ständigt runt 100 ungdomar i åldern 16–24 år som inte studerar. Några få av dem har arbete eller praktik, men de flesta är s.k. hemmasittare. En lösning skulle kunna vara konceptet 2CS (Second Chance School). De här ungdomarna, som inte kan eller vill studera på gymnasiet eller Komvux, erbjuds en individuellt utformad yrkesutbildning på en arbetsplats.

Finsam Västerbergslagen har beviljat medel till en insats som ska undersöka förutsättningarna för 2CS i Västerbergslagen. När projektet avslutas i maj 2024 ska ett förslag till koncept ha tagits fram. Konceptet ska innehålla projektbeskrivning, organisation, lokalförslag, antagningsprocess, kontakter med näringslivet, arbetskraftinventering, målgruppsinventering samt underlag för politiska beslut.

Om allt går enligt planerina ska de första eleverna kunna börja på 2CS höstterminen 2024.

Konceptet 2CS bygger på praktik och ämnet livskunskap i en kombination. Studierna sker vi en arbetsplats. Företagen i Ludvika och Smedjebackens kommuner har stor behov av arbetskraft, både på kort och lång sikt. En tanke med konceptet 2CS är också att vara en del av arbetskraftsförsöjrningen till företagen.

Ludvika och Smedjebackens kommuner är tillsammans med Västerbergslagens utbildningsförbund (VBU) och Arbetsförmedlingen ägare av projektet. Man söker nu en projektledare som ska utreda möjligheterna att få igång utbildningen.

> Ansökan om medel: En andra chans i skolan (pdf)
> Platsannons för projekledarjobbet