SAMVERKAN I VÄSTERBERGSLAGEN

 

Lågtröskelverksamhet

I Smedjebacken pågår ett projekt som riktar sig personer som står långt från arbetsmarknaden och där kommunens ordinarie rehabiliteringsverksamheter inte räcker till.

Det handlar om en s.k. lågtröskelverksamhet, som är en förrehabilitering med syfte att förbereda deltagarna för deltagande hos rehabkonsulentteamet, i praktik/arbetsträning etc.

Verksamheten bedrivs i lokaler i tätorten Smedjebacken. Deltagarna lagar frukost tillsammans och deltar i en rad andra aktiviteter. Fysisk aktivitet är viktigt och har positiva hälsoeffekter på både kropp och själ. Genom aktiviteterna får deltagarna vänja sig vid en social tillvaro och kan få tips om och motivation för att förändra sin livsstil. Vissa av aktiviteterna genomförs med hjälp av befintlig personal från Individ- och familjeomsorg och Arbetsmarknadsenheten i Smedjebacken.

Samordningförbundet finansierar en arbetsledartjänst i lågtröskelverksamheten. Från 1 januari 2019 integreras verksamheten i Rehabteamets modul 1.

Läs mer >> Ansökan medel till arbetsledartjänst halvtid i lågtröskelverksamhet i Smedjebackens kommun