SAMVERKAN I VÄSTERBERGSLAGEN

 

Lågtröskelverksamhet

I Smedjebacken pågick ett projekt som riktar sig personer som står långt från arbetsmarknaden och där kommunens ordinarie rehabiliteringsverksamheter inte räckte till.

Det handlade om en s.k. lågtröskelverksamhet, som är en förrehabilitering med syfte att förbereda deltagarna för deltagande hos rehabkonsulentteamet, i praktik/arbetsträning etc.

Verksamheten bedrevs i lokaler i tätorten Smedjebacken. Deltagarna lagade frukost tillsammans och deltog i en rad andra aktiviteter. Fysisk aktivitet är viktigt och har positiva hälsoeffekter på både kropp och själ. Genom aktiviteterna fick deltagarna vänja sig vid en social tillvaro och fick tips om och motivation för att förändra sin livsstil. Vissa av aktiviteterna genomfördes med hjälp av befintlig personal från Individ- och familjeomsorg och Arbetsmarknadsenheten i Smedjebacken.

Samordningförbundet finansierade en arbetsledartjänst i lågtröskelverksamheten. Från 1 januari 2019 integrerades verksamheten i Rehabteamets modul 1.

Läs mer >> Slutrapport Insteget, lågtröskelverksamhet i Smedjebackens kommun