SAMVERKAN I VÄSTERBERGSLAGEN

 

Starka föräldrar

Samordningsförbundet har beviljat medel till en föreläsningsserie som vänder sig till föräldrar och vårdnadshavare i Smedjebacken.

Syftet med föreläsningskvällarna är att informera om kommunens stödverksamheter för vårdnadshavare, öka antalet anmälningar till kommunens föräldraskapsutbildningar och att ge vårdnadshavare möjligheter att träffas på ett givande och meningsfullt sätt.

Tanken är att anordna minst fyra kvällar med vårdnadshavare i samband med de temakvällar Smedjebackens kommun, Ludvika kommun och Region Dalarna samarbetar kring.

Projektet pågår under 2020. Om utvärderingen visar att kvällarna varit lyckade, är tanken att de blir årligt återkommande men finansierade med kommunala medel.

Individ- och familjeomsorgen i Smedjebackens kommun är projektägare.

Läs mer >> Ansökan medel till projektet