SAMVERKAN I VÄSTERBERGSLAGEN > GENOMFÖRDA INSATSER

 

En väg in för nyanlända flyktingar

Under ett års tid fick cirka 700 nyanlända flyktingar i Ludvika och Smedjebacken daglig handledning, hjälp med praktiska frågor m.m. Projektet avslutades i juli förra året. Verksamheten fortsatte därefter inom ordinarie verksamhet.

Resurserna att ta hand om nyanlända flyktingar, ofta från mångårigt krigshärjade länder, räcker inte för att möta behoven. Därför ansökte Integrations- och etableringscenter i Ludvika kommun om delfinansiering av en särskild insats:  “En väg in för nyanlända flyktingar”.

Många lågutbildade

Många nyanlända flyktingar i Ludvika och Smedjebacken är analfabeter eller lågutbildade. Det behövs insatser utöver SFI (Svenska för invandrare) för att öka deras möjligheter att etablera sig i arbetslivet. Väntetiderna för att få starta SFI eller tilldelas en barnomsorgsplats är långa, vilket också försvårar integrationen och möjligheten till självförsörjning.

Projektet pågick mellan 1 augusti 2013 och 31 juli 2014. Målet var att de nyanlända, jämfört med tidigare insatser och introduktion, skulle få bättre kunskap om samhället och i synnerhet om hur sjukvården fungerar, vart man ska vända sig osv, och information om hälsofrämjande livsföring och egenvård. Flyktingarna fick daglig handledning och stöd i praktiska frågor. De deltog också i olika eftermiddags- och kvällsaktiviteter som föreläsningar, kulturcaféer, samtalsverksamhet m.m.

700 fick stöd

Verksamheten var förlagt till Frändskapshuset i respektive kommun. Cirka 700 personer i Ludvika och Smedjebacken fick på olika sätt stöd i projektet, som avslutades sommaren 2014. Därefter fortsatte arbetet inom ordinarie verksamhet under hösten.

Finsam delfinansierade insatsen under projekttiden.

Kontakt

Tomas Strand, Integrationsenheten Ludvika Kommun, tel. 0240-864 32

Läs mer >> Ansökan
Läs mer >> Slutrapport