SAMVERKAN I VÄSTERBERGSLAGEN

 

Utlandsfödda kvinnors integration

Samordningsförbundet beviljade medel till ett projekt som syftade till att underlätta integrationen av utlandsfödda mammor som blivit kvar i hemmet utan sysselsättning och där familjen haft försörjningsstöd i minst tio månader.

I Västerbergslagen finns det 150–200 familjer i den situationen. Ett viktigt skäl att stödja de här kvinnorna är barnens situation. Barn som lever i familjer med långvarigt bistånd löper betydligt större risk att bli placerade än barn till familjer där båda föräldrarna arbetar.

Projektet samlade två grupper med kvinnor med 10-12 deltagare i varje i en lägenhet med kök. Under 15–16 veckor erbjöds daglig sysselsättning i lägenheten.

Det var tänkt att ge flera positiva effekter. Familjerna fick ökad kunskap om hur det svenska samhället fungerar. Kvinnornas resurser, tankar och mål kartlades/formulerades. Kvinnorna tog steg mot egen försöjrning. Barnen i familjen fick uppleva att deras förälder hade en daglig sysselsättning vilket bryter mönstret av ständigt bidragsmottagade.

Individ- och familjeomsorgen, Integrationsenheten och Arbetmsarknadsenheten i Ludvika och Smedjebackens kommuner samverkade i projektet.

Läs mer >> Ansökan medel till projektet