SAMVERKAN I VÄSTERBERGSLAGEN > GENOMFÖRDA INSATSER

 

Plantskolan Grengehuset

Grengebygden Ekonomisk Förening/Grengehuset i Grangärde i samverkan med Arbetsförmedlingen i Ludvika ansökte om medel för genomförande av projektet ”Plantskola” hos Finsam och fick sin ansökan beviljad. Projektet startade 1 mars 2014 och pågick till och med 28 februari 2015.

Redan tidigare hade Grengehuset tagit emot praktikanter från Arbetsförmedlingen. Nu ville man ta det ett steg till och ge ännu större möjligheter för gruppen. Samtliga tillhör etableringen (lag 2010:197), dvs är nyanlända för vilka Arbetsförmedlingen enligt lag upprättat en individuell plan för hur deras etablering i det svenska samhället ska underlättas.

Målgruppen för projektet består av arbetssökande inom etableringen som saknar eller har begränsad erfarenhet av svenskt arbetsliv och har behov av mer stöd på en arbetsplats än vad som ges vid en vanlig praktik. Syftet är att dessa personer ska få en uppfattning hur det fungerar i det svenska samhället, få vara på en arbetsplats, höja deras självförtroende och självkänsla samt inte minst få möjligheter att växa som person i en trygg miljö.

Handledare från Arbetsförmedlingen

Föreningen har anställt en handledare med FSAS-stöd (förstärkt sysselsättningsstöd) från Arbetsförmedlingen, som leder det dagliga arbetet med praktikanterna, som samtliga är inne på Arbetsförmedlingens beslut om Arbetsträning med handledare.

Projektet jobbar med samhällsorientering, (genom ett material från Studieförbundet Vuxenskolan: Att leva i Sverige), gör studiebesök på företag och myndigheter och organisationer, samt utför sk ”fixarnisse-tjänster” ute i samhället Grangärde. Det kan handla om snickeri, måleri, gräsklippning, snöskottning m.m, och som en följd av det integreras praktikanterna naturligt i bygden.

Läser svenska

Parallellt med praktiken på Grengehuset läser samtliga deltagare svenska.

Projektet har sedan start haft elva personer inne i verksamhet, varav flera avslutats till jobb eller studier.

Efter projekttidens slut hoppas Grengebygden ekonomisk förening att de har fått tillräcklig erfarenhet och så bra nätverk att de kan fortsätta verksamheten utan extra resurser från Samordningsförbundet.

Finsam delfinasierade insatsen under projekttiden.

Läs mer >> Ansökan