SAMVERKAN I VÄSTERBERGSLAGEN

 

Ansökan om medel

De samverkade parterna kan ansöka om medel från Västerbergslagens Samordningsförbund.

De samverkande parterna, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget Dalarna och Ludvika och Smedjebackens kommuner, har tillsammans med övriga aktörer från insatsområdena möjlighet att söka ekonomiskt stöd för särskilda insatser/ projekt från Finsam Västerbergslagen.

Minst en av de samverkande parterna ska ingå i insatsen/projektet. Stödet kan handla om i hel- eller delfinansiering av en ny insats. Insatser/projekt finansieras som längst i ett år, och endast sådana insatser som inte är ordinarie verksamhet och täcks av den ordinarie budgeten kan bli aktuella. Vi ger en möjlighet att prova nya metoder, utveckla system och göra nytt! Dessutom skall en tydlig plan för implementering av goda resultat finnas med i projektansökan.

Individinriktade eller strukturövergripande

Stödet kan avse individinriktade insatser som riktar sig direkt till personer som behöver förbättra sin förmåga/möjligheter att utföra förvärvsarbete.

Stödet kan också gå till strukturövergripande insatser, som på olika sätt riktar sig till de professionella som möter målgrupperna i sina respektive verksamheter och som utvecklar samverkan mellan parterna. Det kan handla om utbildningar, kartläggning/utredningar, konferenser, utvecklingsarbete m.m

Registreras i SUS

Samtliga insatser/projekt som får finansiellt stöd av samordningsförbundet skall registreras i uppföljningssystemet SUS, oavsett om det är individinriktade eller strukturövergripande insatser.

Ansökan om medel till projekt/insatser beslutas av förbundsstyrelsen och verkställande tjänsteman i Samordningsförbundet.

I filen Kriterier för ansökan om medel till insatser (pdf, öppnas i nytt fönster) finns information om hur man ansöker mm.

Mer information:

Lena Rosén, verkställande tjänsteman, tel. 0240-161 06