DOKUMENT

Länkarna på den här sidan öppnas i ett nytt fönster.

 

Förbundsdokument

Förbundsordning

Stadgarna för Västerbergslagens samordningsförbund, uppdaterad 2018.

Verksamhetsplan 2020

Verksamhetsplan och budget för Finsam Västerbergslagen

Årsredovisning 2019 | Årsredovisning 2018Årsredovisning 2017Årsredovisning 2016

Årsredovisningar för verksamheten i Finsam Västerbergslagen:
verksamhetsberättelser samt resultat- och balansräkning.

Kriterier för ansökan om medel

Vad som krävs i ansökan för att Finsam Västerbergslagen ska kunna bevilja medel till finansiering.

 


Arbetsordning för styrelsen
Instruktion för förbundschefen