HÄNT I FINSAM VÄSTERDALARNA

 

Bra resultat för förbundet

Hälften av Finsamteamets deltagare under 2016 till hörde arbetskraften vid avslut, dvs hade fått jobb, påbörjat studier eller uppnått sådan arbetsförmåga att de var inskrivna vid Arbetsförmedlingen.

Förutom Finsamteamet finansierade Finsam Västerdalarna en rad aktiviteter i syfte att stärka samverkan. Några exempel:

  • Under våren arrangerade förbundet en samverkanskonferens på temat ”Från beredningsgrupp till öppen dörr”, med syftet att underlätta processen mot ett tillskapande av mottagningsteam, vilket skedde i slutet av året.
  • Under hösten arrangerade förbundet, i samarbete med Finsam Norra Dalarna och Mora folkhögskola, en utbildningsdag för personal hos de båda samordningsförbundens parter om psykisk ohälsa ur brukarperspektiv, där det bjöds på föreläsning av Joanna Halvardsson, attitydambassadör hos Hjärnkoll, samt teaterföreställningen ”I morgon ska du bestiga Mount Everest” av Teater Kaos1.
  • Öppen föreläsning på kvällstid i Malung av Annika Johansson, Aspergerförbundet, i samarbete med studieförbundet Vuxenskolan och anhörigstödet i Malung-Sälens kommun.
  • Öppen föreläsning på kvällstid i Vansbro av Björn Wikström om bipolär sjukdom, i samarbete med studieförbundet Vuxenskolan, anhörigstödet i Vansbro kommun, personliga ombud och Svenska kyrkan.