HÄNT I FINSAM VÄSTERDALARNA

 

Kraftsamling för ökad hälsa

Kraftsamling för ökad hälsaHur kan vi tillsammans stävja den ökade ohälsan och minska sjukskrivningarna? Regeringen i samarbete med Försäkringskassan har tagit initiativ till heldagsseminarium på fyra orter i landet, för att försöka få svar på den frågan. Finsam Västerdalarnas verkställande tjänsteman deltog på seminariet i Stockholm.

Alla måste göra sitt

Dagen inleddes med att socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler pratade om sin syn på nuläget och vad det är vi har att kraftsamla kring. Det vi bjöds på under resten av denna intressanta dag var bl a fakta kring ohälsan i världen kontra Sverige, samt vikten av god samverkan mellan vården, Försäkringskassan och arbetsgivarna där alla tar sin del av ansvaret, vi fick också ta del av några (verkliga) exempel på när det inte fungerar och vilka framgångsfaktorerna är för de arbetsgivare som lyckats vända trenden. Kontentan blir dock att alla parter måste ”göra sitt” för att kurvan uppåt för sjukskrivningar ska kunna vändas nedåt, det går inte att tänka att det är någon annans bord.