HÄNT I FINSAM VÄSTERDALARNA

 

Tvärkulturell kommunikation i mötet med den arabiska kulturen

En stor del av Sveriges nya medborgare kommer från den arabiska kulturen. När vi möts är det troligt att det uppstår svårigheter att förstå varandras kulturella koder, värderingar och normer. Missförstånden är oftast baserade på okunskap om hur vi lever våra liv och löser vardagens problem.

Lägger vi dessutom till att vi via media ofta får en ganska onyanserad bild av arabvärlden, kan dessa kulturella möten bli ganska komplexa. Speciellt komplicerat blir det i utbytet och kommunikationen mellan svenska offentliganställda och arabiska/muslimska invandrare.

Samarrangemang mellan Finsam Västerdalarna och Finsam Norra Dalarna

Därför anordnade Finsam Västerdalarna tillsammans med Finsam Norra Dalarna en utbildningsdag för dem som jobbar hos förbundens parter, dvs Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Dalarna och kommunerna. De kommuner som ingår i förbunden är Mora, Orsa, Älvdalen, Malung-Sälen och Vansbro. Syftet med dagen var att man ska bli bättre förberedd inför tvärkulturella möten genom att ge kursdeltagarna tillgång till enkla verktyg som både ger bättre kunskap om vad kultur innefattar, kulturens olika dimensioner och en högre tvärkulturell kompetens.

Föreläsare med egen erfarenhetMadeleine Eriksson

Föreläsare var Madeleine Eriksson, fil mag i internationell marknadsföring, som under mer än 20 år bott, arbetat och fostrat fyra barn i den arabiska kulturen och genomgått hela processen från kulturkrock till integration. Att ämnet är högaktuellt märks, alla som ville delta kunde inte få plats, utan vi fick säga nej till ett stort antal anmälningar och av dem som närvarade under dagen framfördes många lovord om nyttan av utbildningen.