DOKUMENT

Länkarna på den här sidan öppnas i ett nytt fönster.

 

Förbundsdokument

 

Protokoll

 

Verksamhetsplan för 2020

Verksamhetsplan och budget för Finsam Västerdalarna

Förbundsordning

Stadgarna för Finsam Västerdalarna. Reviderad 1 januari 2018.

Årsredovisning 2019

Verksamhetsberättelse inklusive bokslut och revisionsberättelse.

Kriterier för projektansökan

Vad som krävs i ansökan för att Finsam Västerdalarna ska kunna bevilja medel till finansiering.

Processbeskrivning – från idé till insats

En beskrivning av hur vägen från en idé om en samverkansinsats till en implementerad process kan se ut.

Remiss till Coachingteamet

Här finns den senaste versionen av den remiss som ska användas vid remittering till Coachingteamet.