DOKUMENT

Länkarna på den här sidan öppnas i ett nytt fönster.

 

Förbundsdokument

 

Protokoll 

Protokoll från Finsam Västerdalarnas senaste styrelsemöte.

Verksamhetsplan för 2019

Verksamhetsplanen för Finsam Västerdalarna antogs av styrelsen i november 2018 och gäller under hela 2019.

Årsredovisning 2017

Årsredovisningen för Finsam Västerdalarna för 2017: verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning m.m.

Delårsrapport 2017

Delårsrapport för Finsam Västerdalarna.

Kriterier för projektansökan

Vad som krävs i ansökan för att Finsam Västerdalarna ska kunna bevilja medel till finansiering.

Remiss till Coachingteamet

Här finns den senaste versionen av den remiss som ska användas vid remittering till Coachingteamet.