DOKUMENT

Länkarna på den här sidan öppnas i ett nytt fönster.

 

Förbundsdokument

 

Protokoll 

Protokoll från Finsam Västerdalarnas senaste styrelsemöte.

Verksamhetsplan för 2019

Verksamhetsplanen för Finsam Västerdalarna antogs av styrelsen i november 2018 och gäller under hela 2019.

Förbundsordning

Stadgarna för Finsam Västerdalarna. Reviderad 1 januari 2018.

Årsredovisning 2017

Årsredovisningen för Finsam Västerdalarna för 2017: verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning m.m.

Delårsrapport 2017

Delårsrapport för Finsam Västerdalarna.

Kriterier för projektansökan

Vad som krävs i ansökan för att Finsam Västerdalarna ska kunna bevilja medel till finansiering.

Processbeskrivning – från idé till insats

En beskrivning av hur vägen från en idé om en samverkansinsats till en implementerad process kan se ut.

Remiss till Coachingteamet

Här finns den senaste versionen av den remiss som ska användas vid remittering till Coachingteamet.