DOKUMENT

Länkarna på den här sidan öppnas i ett nytt fönster.

 

Förbundsdokument

 

Protokoll

 

Verksamhetsplan för 2021

Verksamhetsplan och budget för Finsam Västerdalarna

Förbundsordning

Stadgarna för Finsam Västerdalarna. Reviderad 1 januari 2018.

Årsredovisning 2019

Verksamhetsberättelse inklusive bokslut och revisionsberättelse.

Kriterier för projektansökan

Vad som krävs i ansökan för att Finsam Västerdalarna ska kunna bevilja medel till finansiering.

Processbeskrivning – från idé till insats

En beskrivning av hur vägen från en idé om en samverkansinsats till en implementerad process kan