Kontakt

Telefon och E-post:

Förbundschef: Ulf Oskarsson, 0280-18255

Coachingteamet: Åsa Nilsson, 070-617 77 10 • Anna Billström, 072-725 90 88
Se även Coachingteamet under Samverkan i Västerdalarna 

Styrelseledamöter: se Styrelse under Om Finsam Västerdalarna

Postadress:

Finsam Västerdalarna
Box 14
782 24 Malung