Förstudien ROSAB

Finsam Västerdalarna medfinansierade den länsgemensamma förstudien ROSAB.

Klicka på bilden för att förstora den.

Förstudien startade januari 2017 och pågick året ut.

Målet var att:

  • Skapa en plattform för kvinnor(män) i offentlig sektor, att på ett strukturerat sätt kunna få möjlighet att stöttas i att byta arbetsgivare, vara kvar i egen försörjning och få fortsatt användning av sin yrkeskompetens.
  • Verka för att genusperspektivet utvecklas.
  • Minska sjukpenningtalet i Dalarna.

Projektägare: Finsam Falun.

> Förstudien (pdf)