SAMVERKAN I VÄSTERDALARNA

Förutom att Finsam Västerdalarna finansierar insatser för individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser, erbjuder förbundet också samverkansarenor och kompetensutveckling för personal hos parterna (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Dalarna samt Malung-Sälens och Vansbro kommuner).

Kompetensutveckling

Samverkansarenan

Här är exempel på samverkansaktiviteter under 2017:

Samverkanskonferens. Lokala samverkansgruppen (LSG)* arrangerade i maj 2017, med hjälp av finansiellt stöd från Finsam Västerdalarna, en konferens om SSA – systematiskt samverkansarbete för chefer och personal, där man genom att göra s k värdeflödeskartläggning har tittat på vilket värde myndigheternas insatser har för individen. Har man gjort rätt insatser och i rätt tid? Uppföljning sker under hösten 2017.

*LSG består av chefer från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Dalarna, Malung-Sälens kommun och Vansbro kommun.

Länsägardialog. Representanter för samordningsförbundens ägare i Dalarna – Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget och kommunerna – och förbundschefer träffades i maj 2017 för att utbyta synpunkter och idéer om förbundens verksamheter.

Lokala ägardialoger. Representanter på lokal nivå för Finsam Västerdalarnas ägare träffades i maj 2017 för att utbyta synpunkter och idéer om förbundet och dess verksamhet. Nästa ägardialog sker under hösten 2017.

Utbildningsdag ORS/SRS. I juni 2017 arrangerade Finsam Västerdalarna en utbildningsdag om uppföljningsverktyget ORS/SRS för personal hos Finsams parter.

Öppna föreläsningar. Finsam Västerdalarna arrangerade under hösten 2017 två öppna föreläsningar på kvällstid på temat psykisk ohälsa. Den ena i Malung i samarbete med Vuxenskolan och Malung-Sälens kommun, den andra i Vansbro i samarbete med Vuxenskolan, Vansbro kommun och Svenska kyrkan. (Se kalender.)