Ventilen

Anhörigstödet i Malung-Sälens kommun och Vansbro kommun har beviljats medel av Finsam Västerdalarna för att starta upp stödverksamhet för dem som är anhöriga till personer som mår psykiskt dåligt och den verksamheten har fått namnet Ventilen. Aktiviteter som ingår i Ventilen är:

– Må-bra-aktiviteter
– Föreläsningar
– Temakvällar
– Träffpunkt för att få andrum, fika, ventilera.

Efter juni 2018 är tanken att Ventilen ska “stå på egna ben”, utan finansiering av Finsam Västerdalarna.