Kontakt

Postadress:

Nedansiljans samordningsförbund
Gagnefs kommun
785 80 Gagnef

Besöksadress:

Leksands kommunhus,
Avdelningen för lärande och stöd

E-post och telefon:

Pernilla Boberg Frank, förbundschef Finsam Nedansiljan, 070-222 18 07