SAMVERKAN I SÖDRA DALARNA

Södra Dalarnas samordningsförbund – Finsam för Avesta, Hedemora och Säter – bildades 1 jan 2005 och utvidgades 1 april 2013. Finsam hel- eller delfinansierar verksamheter där myndigheterna samverkar om arbetslivsinriktad rehabilitering.

 

Gemensamma utbildningar

Södra Dalarnas Samordningsförbund har identifierat gemensamma utbildningar mellan myndigheterna. Utbildningarna är strategiska verktyg som kan stärka samverkan och effektivisera välfärden än mer för dom som behöver det mest. På den här sidan listas utbildningssatsningar som har stöd av samordningsförbundet.

Afterwork lösningsfokus i Hedemora

Välkommen till ett afterwork med tema lösningsfokus, den 27 september på Arbetsmarknadsenheten Hedemora kommun, Kraftgatan 6. Vi bjuder på buffé och reflekterar tillsammans under avslappnade och trevliga former. Denna gång är temat “improvisation och LF”. Medarrangör är Svenska Föreningen för Lösningsfokuserad Korttidsterapi (SFLK). Drop-in från kl 17 med mat att plocka på sig, gemensam aktivitet cirka 18.00.
Anmälan senast 24 september till jonas.wells@avesta.se.
>> Inbjudan afterwork om lösningsfokus

Ett steg till – vidareutbildning i lösningsfokus

Utbildningen vänder sig till alla som tidigare gått någon utbildning i lösningsfokus, exempelvis grundutbildningarna eller ledarskapsutbildningen. Under två skilda heldagar, den 12 oktober och den 22 november, träffas vi på Bjurfors Hotell & Konferens för att fördjupa våra insikter i lösningsfokuserad utveckling. Du ges möjligheter att bygga vidare på ditt egna hantverk och det vardagsnära arbetet. Det blir gott om tid att reflektera  över den utveckling du redan satt igång. Utbildningen leds av förbundschef Jonas Wells. Anmälan senast 5 oktober till jonas.wells@avesta.se.
>> Inbjudan vidareutbildning lösningsfokus

Lösningsfokuserat ledarskap – på din egen arbetsplats och i samverkan med andra

Lösningsfokuserade färdigheter hos ledare kan skapa förutsättningar för en, ännu mer utvecklande arbetsplats och organisation. Kursen vänder sig till förtroendevalda samt ledare med personalansvar och/eller samverkansuppdrag i samordningsförbundets medlemsorganisationer.
Utbildningen sker för fjärde gången sedan 2016. Utbildningsledare Sussan Öster. Det blir sex utbildningsdagar: 19–20 november och 18 december 2018 samt 14 januari, 1 februari och 12 mars 2019.
Utbildningen hålls på Bjurfors Hotell och Konferens i Avesta. Anmälan senast 12 november till jonas.wells@avesta.se.
>> Inbjudan lösningsfokuserat ledarskap

Workshop: Lösningsfokus och effektiva team

Välkommen den 12 december till en spännande heldag om hur vi som ledare kan stödja utvecklingen av effektiva team! Workshopen vänder sig till myndighetsföreträdare för Landstinget Dalarna, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller kommunerna Avesta, Hedemora och Säter. Workshopen leds av Mia Eriksson. Plats: Bjurfors Hotell & Konferens. Anmälan senast 5 december till jonas.wells@avesta.se.
>> Inbjudan workshop effektiva team

Lösningsfokuserat arbetssätt – grundutbildning

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med förändringsarbete inom rehabiliteringsområdet på Landstinget Dalarna, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller i kommunerna Avesta, Hedemora och Säter. Lösningsfokuserat arbetssätt kännetecknas av ett framtidsperspektiv där brukarnas och organisationsföreträdarnas resurser och kvaliteter utgör grunden för utveckling. Konkreta verktyg och tekniker presenteras. Utbildningen pågår under sex heldagar: 16–17 augusti, 30 augusti, 5 oktober, 7 november och 3 december. Utbildningsledare är förbundschef Jonas Wells och Sussan Öster från Vital Good Solution AB. Plats: Bjurfors Hotell & Konferens. Anmälningstiden till denna utbildning har gått ut. Håll utkik efter ny grundutbildning under 2019.
>> Inbjudan grundutbildning lösningsfokus

Att leda grupper med lösningsfokuserat arbetssätt

Många gånger väljer vi att låta våra klienter mötas i grupp. Hur kan man som gruppledare agera för att se alla och göra alla delaktiga? Vilka verktyg kan man använda? Utbildningen pågår under fyra heldagar: 28–29 augusti, 24 oktober och 11 december. Utbildningsledare är Johan Bysell och Mia Eriksson. Plats: Bjurfors Hotell & Konferens. Anmälningstiden till denna utbildning har gått ut. Håll utkik efter ny gruppledarutbildning under 2019.
>> Inbjudan gruppledarutbildning