SAMVERKAN I SÖDRA DALARNA

Södra Dalarnas samordningsförbund – Finsam för Avesta, Hedemora och Säter – bildades 1 jan 2005 och utvidgades 1 april 2013. Finsam hel- eller delfinansierar verksamheter där myndigheterna samverkar om arbetslivsinriktad rehabilitering.

 

Gemensamma utbildningar

Södra Dalarnas Samordningsförbund har identifierat gemensamma utbildningar mellan myndigheterna. Utbildningarna är strategiska verktyg som kan stärka samverkan och effektivisera välfärden än mer för dom som behöver det mest. På den här sidan listas utbildningssatsningar som har stöd av samordningsförbundet.

Lösningsfokuserat arbetssätt för professionella – grundutbildning

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med förändringsarbete inom rehabiliteringsområdet på Region Dalarna, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller i kommunerna Avesta, Hedemora och Säter. Även du från andra organisationer som arbetar med individer med samordnade rehabiliteringsbehov är välkommen. Lösningsfokuserat arbetssätt kännetecknas av ett framtidsperspektiv där brukarnas och organisationsföreträdarnas resurser och kvaliteter utgör grunden för utveckling. Konkreta verktyg och tekniker presenteras. Utbildningen pågår under sex heldagar: 11–12 september, 25 september, 18 oktober, 14 november och den 11 december. Utbildningsledare är förbundschef Jonas Wells. Dessutom kommer tre praktiserande coacher att vara med och utbilda och träna deltagarna. Plats: Bjurfors Hotell & Konferens. Anmälan senast 12 augusti (se inbjudan).
>> Inbjudan grundutbildning lösningsfokus

After Work Lösningsfokus i Avesta 3 oktober

Är du intresserad av lösningsfokus och vill träffa andra som nyttjar detta? Kom och dela reflektioner och erfarenheter under avslappnade former. Vi bjuder på vegetarisk mat och fika. Tema: Det lösningsfokuserade kollektivet och manifestet för social rättvisa. Utbildningsledare Jonas Wells leder diskussionerna.
Plats: Samverkansteam Avesta lokaler, Kungsgatan 29, Avesta.
Tid: Torsdagen 3 oktober, drop-in från kl 17 med mat att plocka på sig, gemensam aktivitet från kl 18.
Anmälan senast 1 oktober till jonas.wells@avesta.se.
Gratis förtäring och inträde.
>> Inbjudan

After Work Lösningsfokus i Avesta 22 oktober

Är du intresserad av lösningsfokus och vill träffa andra som nyttjar detta? Kom och dela reflektioner och erfarenheter under avslappnade former. Vi bjuder på vegetarisk mat och fika. Workshop: Kroppens tillstånd påverkar det mentala tillståndet – en liten workshop kring lösningsfokus och rörelse. Mia Eriksson från Camp Freja medverkar.
Plats: Samverkansteam Avesta lokaler, Kungsgatan 29, Avesta.
Tid: Tisdagen 22 oktober, drop-in från kl 17 med mat att plocka på sig, gemensam aktivitet från kl 18.
Anmälan senast 21 oktober till jonas.wells@avesta.se.
Gratis förtäring och inträde.
>> Inbjudan

Lösningsfokuserat arbetssätt för professionella – grundutbildning

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med förändringsarbete inom rehabiliteringsområdet på Region Dalarna, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller i kommunerna Avesta, Hedemora och Säter. Även du från andra organisationer som arbetar med individer med samordnade rehabiliteringsbehov är välkommen. Lösningsfokuserat arbetssätt kännetecknas av ett framtidsperspektiv där brukarnas och organisationsföreträdarnas resurser och kvaliteter utgör grunden för utveckling. Konkreta verktyg och tekniker presenteras. Utbildningen pågår under sex heldagar: 12–13 december, 10 januari, 31 januari, 21 februari och den 27 mars. Utbildningsledare är förbundschef Jonas Wells. Dessutom kommer tre praktiserande coacher att vara med och utbilda och träna deltagarna. Plats: Bjurfors Hotell & Konferens. Anmälan senast 12 november (se inbjudan).
>> Inbjudan grundutbildning lösningsfokus med start 12 december

Föreläsningsserie: Psykisk hälsa – om den talar vi!

Under hösten arrangerar samordningsförbundet tillsammans med NBV, Hedemora kommun, Studieförbundet Vuxenskolan och Svenska kyrkan tre föreläsningar, samtliga i Hedemora. Först ut, den 18 september, är psykiater Peter Haglund, som talar om bipolär sjukdom ur olika aspekter. Den 7 oktober talar Ingrid Lindholm om de anhörigas situation under rubriken Starka tillsammans och den 28 november föreläser Kerstin Lundström, sjuksköterska och författare, om demens.
>> Inbjudan föreläsningar hösten 2019