SAMVERKAN I SÖDRA DALARNA

Södra Dalarnas samordningsförbund – Finsam för Avesta, Hedemora och Säter – bildades 1 jan 2005 och utvidgades 1 april 2013. Finsam hel- eller delfinansierar verksamheter där myndigheterna samverkar om arbetslivsinriktad rehabilitering.

 

Gemensamma utbildningar

Södra Dalarnas Samordningsförbund har identifierat gemensamma utbildningar mellan myndigheterna. Utbildningarna är strategiska verktyg som kan stärka samverkan och effektivisera välfärden än mer för dom som behöver det mest. På den här sidan listas utbildningssatsningar som har stöd av samordningsförbundet.

Lösningsfokus Världsdagen den 3 maj

Den 3 maj firas Lösningsfokus Världsdagen med aktiviteter från morgon till kväll på många platser runt hela klotet. Även i södra Dalarna ordnar vi aktiviteter. Varmt välkomna att vara med på allt eller delar av utbudet! Det blir många tillfällen att lära av varandra och träna färdigheter för att leda utvecklande och inspirerande samtal.
Anmälan senast 2 maj till jonas.wells@avesta.se. Berätta hur många ni blir, eventuella önskemål om kost och vilka aktiviteter ni vill vara med på. Samtliga aktiviteter hittar ni i inbjudan nedan.
>> Inbjudan lösningsfokus Världsdagen

Webbutbildning: introduktion till lösningsfokuserat arbetssätt

Välkommen till en 2 x 2 timmars introduktion till lösningsfokus, en kurs på webben som kan göra stor skillnad! Kursen är gratis och kräver inga förkunskaper, bara en dator/surfplatta och en internetuppkoppling.
Anmälan senast 29 april via den här länken. Mer information i inbjudan nedan.
>> Inbjudan webbutbildning lösningsfokus

Lösningsfokuserat arbetssätt för professionella – grundutbildning

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med förändringsarbete inom rehabiliteringsområdet på Region Dalarna, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller i kommunerna Avesta, Hedemora och Säter. Även du från andra organisationer som arbetar med individer med samordnade rehabiliteringsbehov är välkommen. Lösningsfokuserat arbetssätt kännetecknas av ett framtidsperspektiv där brukarnas och organisationsföreträdarnas resurser och kvaliteter utgör grunden för utveckling. Konkreta verktyg och tekniker presenteras. Utbildningen pågår under sex heldagar: 11–12 september, 25 september, 18 oktober, 14 november och den 11 december. Utbildningsledare är förbundschef Jonas Wells. Dessutom kommer tre praktiserande coacher att vara med och utbilda och träna deltagarna. Plats: Bjurfors Hotell & Konferens. Anmälan senast 12 augusti (se inbjudan).
>> Inbjudan grundutbildning lösningsfokus