SAMVERKAN I SÖDRA DALARNA

Södra Dalarnas samordningsförbund – Finsam för Avesta, Hedemora och Säter – bildades 1 jan 2005 och utvidgades 1 april 2013. Finsam hel- eller delfinansierar verksamheter där myndigheterna samverkar om arbetslivsinriktad rehabilitering.

 

Gemensamma utbildningar

Södra Dalarnas Samordningsförbund har identifierat gemensamma utbildningar mellan myndigheterna. Utbildningarna är strategiska verktyg som kan stärka samverkan och effektivisera välfärden än mer för dom som behöver det mest. På den här sidan listas utbildningssatsningar som har stöd av samordningsförbundet.

Lösningsfokuserat ledarskap – på din egen arbetsplats och i samverkan med andra

Lösningsfokuserade färdigheter hos ledare kan skapa förutsättningar för en, ännu mer utvecklande arbetsplats och organisation. Kursen vänder sig till förtroendevalda samt ledare med personalansvar och/eller samverkansuppdrag i samordningsförbundets medlemsorganisationer.
Utbildningen sker för fjärde gången sedan 2016. Utbildningsledare Sussan Öster. Det blir sex utbildningsdagar: 19–20 november och 18 december 2018 samt 14 januari, 1 februari och 12 mars 2019.
Utbildningen hålls på Bjurfors Hotell och Konferens i Avesta. Anmälan senast 12 november till jonas.wells@avesta.se.
>> Inbjudan lösningsfokuserat ledarskap

Afterwork lösningsfokus i Avesta

Välkommen till ett afterwork med tema lösningsfokus, den 6 december i Samverkansteam Avestas lokaler, Kungsgatan 29. Vi bjuder på buffé och reflekterar tillsammans under avslappnade och trevliga former. Denna gång är temat “Feedback på ansträngning kontra feedback på framsteg”. Medarrangör är Svenska Föreningen för Lösningsfokuserad Korttidsterapi (SFLK). Drop-in från kl 17 med mat att plocka på sig, gemensam aktivitet cirka 18.00.
Anmälan senast 4 december till jonas.wells@avesta.se.
>> Inbjudan afterwork om lösningsfokus

Workshop: Lösningsfokus och effektiva team

Välkommen den 12 december till en spännande heldag om hur vi som ledare kan stödja utvecklingen av effektiva team! Workshopen vänder sig till myndighetsföreträdare för Landstinget Dalarna, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller kommunerna Avesta, Hedemora och Säter. Workshopen leds av Mia Eriksson. Plats: Bjurfors Hotell & Konferens. Anmälan senast 5 december till jonas.wells@avesta.se.
>> Inbjudan workshop effektiva team

Lösningsfokuserat arbetssätt för professionella – grundutbildning

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med förändringsarbete inom rehabiliteringsområdet på Landstinget Dalarna, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller i kommunerna Avesta, Hedemora och Säter. Även du från andra organisationer som arbetar med individer med samordnade rehabiliteringsbehov är välkommen. Lösningsfokuserat arbetssätt kännetecknas av ett framtidsperspektiv där brukarnas och organisationsföreträdarnas resurser och kvaliteter utgör grunden för utveckling. Konkreta verktyg och tekniker presenteras. Utbildningen pågår under sex heldagar: 21–22 februari, 8 mars, 21 mars, 4 april och den 29 april. Utbildningsledare är förbundschef Jonas Wells. Dessutom kommer de praktiserande coacherna Per Westlund, Sonja Tiger och Gudrun Sjöberg att vara med och utbilda och träna deltagarna. Plats: Bjurfors Hotell & Konferens. Anmälan senast 21 januari (se inbjudan).
>> Inbjudan grundutbildning lösningsfokus

Workshop: Lokala ledarskapsinitiativ med lösningsfokus

Välkommen den 1 februari till en intressant halvdag om hur implementering av lösningsfokus kan främjas i dig själv, i det egna arbetet och på din arbetsplats. Workshopen vänder sig till dig som går eller tidigare gått en längre utbildning i lösningsfokus. Medverkar gör Maria Rönnlund, enhetschef på Individ- och familjeförvaltningen i Västerås stad. Plats: Bjurfors Hotell & Konferens. Anmälan senast 21 januari till jonas.wells@avesta.se.
>> Inbjudan workshop 1 februari