SAMVERKAN I SÖDRA DALARNA

Södra Dalarnas samordningsförbund – Finsam för Avesta, Hedemora och Säter – bildades 1 jan 2005 och utvidgades 1 april 2013. Finsam hel- eller delfinansierar verksamheter där myndigheterna samverkar om arbetslivsinriktad rehabilitering.

 

Gemensamma utbildningar

Södra Dalarnas Samordningsförbund har identifierat gemensamma utbildningar mellan myndigheterna. Utbildningarna är strategiska verktyg som kan stärka samverkan och effektivisera välfärden än mer för dom som behöver det mest. På den här sidan listas utbildningssatsningar som har stöd av samordningsförbundet.

Lösningsfokuserat arbetssätt för professionella – grundutbildning

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med förändringsarbete inom rehabiliteringsområdet på Region Dalarna, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller i kommunerna Avesta, Hedemora och Säter. Även du från andra organisationer som arbetar med individer med samordnade rehabiliteringsbehov är välkomna. Lösningsfokuserat arbetssätt kännetecknas av ett framtidsperspektiv där brukarnas och organisationsföreträdarnas resurser och kvaliteter utgör grunden för utveckling. Konkreta verktyg och tekniker presenteras. Utbildningen pågår under sex heldagar: 9–10 september, 22 september, 15 oktober, 12 november och den 15 december. Utbildningsledare är förbundschef Jonas Wells. Dessutom kommer praktiserande coacher att vara med och utbilda och träna deltagarna. Plats: Best Western Nya Star Hotel Avesta. Anmälan senast 2 september (se inbjudan).

Utbildningen kommer att följa de rådande rekommendationerna från folkhälsomyndigheten och sker under förutsättning att de nuvarande (mars 2021) restriktionerna lättas.
>> Inbjudan grundutbildning lösningsfokus med start 9 september 2021

Lösningsfokuserat ledarskap – på din egen arbetsplats och i samverkan med andra

En utbildning för ledare med personalansvar hos samordningsförbundets parter dvs Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Dalarna samt kommunerna Avesta, Hedemora och Säter. Utbildningen består av sex heldagar – 7–8 oktober 2021, 2 november, 11 november, 2 december och 28 januari 2022. Den 11 november består utbildningen av ett webinarium (se nedan). Plats: Best Western Nya Star Hotel Avesta. Utbildare är Sussan Öster med masterexamen inom området folkhälsa, samt förbundschef Jonas Wells. Anmälan senast 30 september (se inbjudan).
>> Inbjudan ledarskapsutbildning lösningsfokus med start 7 oktober 2021

Att leda grupper med lösningsfokuserat arbetssätt

En utbildning för gruppledare. Hur kan du som ledare agera för att se alla i gruppen, för att göra dem delaktiga och för att det ska kännas angeläget för deltagarna? Vilka verktyg kan du använda? Utbildningen består av fyra heldagar – 23–24 september, 22 oktober och 19 november 2021. Plats: Best Western Nya Star Hotel Avesta. Utbildare är psykolog Johan Bysell och samtalscoachen Mia Eriksson. Anmälan senast 15 september (se inbjudan).
>> Inbjudan gruppledarutbildning lösningsfokus med start 23 september 2021

Webinarium: Lösningsfokuserat strategiskt ledarskap – hur gör man i praktiken?

En workshop på webben (zoom-möte) för er som tidigare gått eller går en grundutbildning i lösningsfokuserat arbetssätt. Gaby Wallström från Malmö, med mångårig erfarenhet som ledare på de flesta nivåer inom offentlig sektor, är en av landets mest erfarna utbildare av lösningsfokus inom organisationsvärlden för ledare. Workshopen pågår hela dagen den 11 november. Samtalet modereras av Jonas Wells och Sussan Öster. Anmälan senast 3 november (se inbjudan).
>> Inbjudan webinarium: Lösningsfokuserat strategiskt ledarskap – hur gör man i praktiken?