SAMVERKAN I SÖDRA DALARNA

Södra Dalarnas samordningsförbund – Finsam för Avesta, Hedemora och Säter – bildades 1 jan 2005 och utvidgades 1 april 2013. Finsam hel- eller delfinansierar verksamheter där myndigheterna samverkar om arbetslivsinriktad rehabilitering.

 

Gemensamma utbildningar

Södra Dalarnas Samordningsförbund har identifierat gemensamma utbildningar mellan myndigheterna. Utbildningarna är strategiska verktyg som kan stärka samverkan och effektivisera välfärden än mer för dom som behöver det mest. På den här sidan listas utbildningssatsningar som har stöd av samordningsförbundet.

Lösningsfokuserat arbetssätt för professionella – grundutbildning

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med förändringsarbete inom rehabiliteringsområdet på Region Dalarna, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller i kommunerna Avesta, Hedemora och Säter. Även du från andra organisationer som arbetar med individer med samordnade rehabiliteringsbehov är välkomna. Lösningsfokuserat arbetssätt kännetecknas av ett framtidsperspektiv där brukarnas och organisationsföreträdarnas resurser och kvaliteter utgör grunden för utveckling. Konkreta verktyg och tekniker presenteras.

Utbildningen pågår under sex heldagar (se nedan). Utbildningsledare är förbundschef Jonas Wells. Plats: Best Western Nya Star Hotel Avesta.

GULF 16: 4–5 april, 24 april, 5 maj, 26 maj och den 20 juni. Anmälan senast 4 mars, se inbjudan.

>> Inbjudan grundutbildning lösningsfokus med start 4 april 2022


After Work lösningsfokus

I vår arrangerar samordningsförbunden i Dalarna tillsammans med SFLK (Svenska föreningen för lösningsfokuserad korttidsterapi) fyra After Work lösningsfokus. Det kostar ingenting att delta. Fika serveras. Här är de planerade träffarna:

• 14 februari kl 15–17: Borlänge, Engelbrektsgatan 34 (ingång i Cozmoz-arenan). Anmälan till utbildningsledaren Henrik Skymning, henrik.skymning@borlange.se senast 13 februari.
• 28 mars kl 15–17: Hedemora, AME/Kraften. Utbildningsledare Jonas Wells.
• 3 maj kl 15–18: Avesta, AME/Samverkansteam Avesta. Utbildningsledare Jonas Wells.
• 13 juni kl 14.30–17: Säter, Dahlander kunskapscenter. Utbildningsledare Jonas Wells.

> Inbjudan till After Work i Borlänge, Hedemora, Avesta och Säter (pdf)