SAMVERKAN I SÖDRA DALARNA

Södra Dalarnas samordningsförbund – Finsam för Avesta, Hedemora och Säter – bildades 1 jan 2005 och utvidgades 1 april 2013. Finsam hel- eller delfinansierar verksamheter där myndigheterna samverkar om arbetslivsinriktad rehabilitering.

 

Gemensamma utbildningar

Södra Dalarnas Samordningsförbund har identifierat gemensamma utbildningar mellan myndigheterna. Utbildningarna är strategiska verktyg som kan stärka samverkan och effektivisera välfärden än mer för dom som behöver det mest. På den här sidan listas utbildningssatsningar som har stöd av samordningsförbundet.

Webinarium – tillitsbaserad styrning kopplad till Finsam 11 november

I oktober lämnar Tillitsdelegationen ett betänkande till regeringen med förslag om hur de statliga myndigheterna kan utveckla sin ledning så att medarbetares och medborgares kompetenser bättre kan tas tillvara (se www.tillitsdelegationen.se). I det arbetet är samordningsförbunden en utmärkt resurs. Vid webinariet medverkar Anna Lexelius från Samordningsförbundet Östra Södertörn och tidigare huvudsekreterare i Tillitsdelegationen.
>> Inbjudan och anmälan webinariet

After fika Lösningsfokus i Säter 16 december

Årets sista AW om lösningsfokus. Kom och dela reflektioner och erfarenheter under avslappnade former. Vi bjuder på fika. Tema: Kollegiehandledning – hur vi kan handleda andra och oss själva lösningsfokuserat. Utbildningsledare är Cecilia Anelod, erfaren handledare och tränare i lösningsfokuserat arbetssätt
Plats: Samverkansteam Säters lokaler, Jönshyttevägen 4, Dahlander Kunskapscenter Säter, våning 2 (följ skyltarna).
Tid: Måndag 16 december, drop-in från kl 14 med fika att plocka på sig, gemensam aktivitet mellan kl 15 och 17.
Anmälan senast 13 december till jonas.wells@avesta.se.
Gratis förtäring och inträde.
>> Inbjudan

Lösningsfokuserat arbetssätt för professionella – grundutbildning

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med förändringsarbete inom rehabiliteringsområdet på Region Dalarna, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller i kommunerna Avesta, Hedemora och Säter. Även du från andra organisationer som arbetar med individer med samordnade rehabiliteringsbehov är välkommen. Lösningsfokuserat arbetssätt kännetecknas av ett framtidsperspektiv där brukarnas och organisationsföreträdarnas resurser och kvaliteter utgör grunden för utveckling. Konkreta verktyg och tekniker presenteras. Utbildningen pågår under sex heldagar: 16–17 januari, 31 januari, 21 februari, 19 mars och den 17 april. Utbildningsledare är förbundschef Jonas Wells. Dessutom kommer praktiserande coacher att vara med och utbilda och träna deltagarna. Plats: Bjurfors Hotell & Konferens. Anmälan senast 2 januari (se inbjudan).
>> Inbjudan grundutbildning lösningsfokus med start 16 januari

Lösningsfokuserat ledarskap – på din egen arbetsplats och i samverkan med andra

En utbildning för ledare med personalansvar hos samordningsförbundets parter dvs Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Dalarna samt kommunerna Avesta, Hedemora och Säter. Utbildningen består av fyra heldagar – 9–10 januari 2020, 24 januari och 12 februari – samt en halvdag den 17 mars. I utbildningen ingår även ett webinarium den 6 februari (se nedan) samt en eftermiddag den 28 februari. Plats: Best Western Nya Star Hotel Avesta. Utbildare är Sussan Öster med masterexamen inom området folkhälsa, samt förbundschef Jonas Wells. Anmälan senast 2 januari (se inbjudan).
>> Inbjudan ledarskapsutbildning lösningsfokus med start 9 januari

Webinarium – konflikthantering och lösningsfokuserat ledarskap 6 februari

Kirsten Dierolf från Tyskland, en av organisationsvärldens mest erfarna utbildare/tränare av lösningsfokus, medverkar i detta webinarium som har fokus på konflikthantering. Jonas Wells och Sussan Öster modererar. Anmälan senast 29 januari.
>> Inbjudan och anmälan


Föreläsningsserie: Psykisk hälsa – om den talar vi!

Under hösten arrangerar samordningsförbundet tillsammans med NBV, Hedemora kommun, Studieförbundet Vuxenskolan och Svenska kyrkan tre föreläsningar, samtliga i Hedemora. Först ut, den 18 september, är psykiater Peter Haglund, som talar om bipolär sjukdom ur olika aspekter. Den 7 oktober talar Ingrid Lindholm om de anhörigas situation under rubriken Starka tillsammans och den 28 november föreläser Kerstin Lundström, sjuksköterska och författare, om demens.
>> Inbjudan föreläsningar hösten 2019

Webutbildning – introduktion till lösningsfokuserat arbetssätt för förtroendevalda 7 och 21 januari

Välkommen till en 2 x 2 timmars introduktion till lösningsfokus för förtroendevalda! Upplägget är interaktivt och webbaserat. Inga förkunskaper krävs, däremot en dator/surfplatta eller en smartphone. Målgruppen är förtroendevalda i Norra Västmanlands och Södra Dalarnas samordningsförbund, regioner, kommuner och statliga myndigheter.
>> Inbjudan och anmälan