Lösningsfokuserade frågor

Frågekort till stöd för bättre samtal och möten

Av Jonas Wells

Denna serie av tolv flerfärgade kort fångar de mest typiska frågorna i det lösningsfokuserade arbets- och förhållningssättet grupperade efter elva typområden. Nederst på varje kort finns det ett avsnitt kallat Att tänka på med allmänna råd tillhörande frågorna. Alla kort har samma bild på baksidan i samma estetik som annat kursmaterial i förbundets utbud. De elva typområdena är

 • 1: Börja alltid med resurserna
 • 2: Första frågan – överenskommelse, kontrakt eller riktning för samarbetet
 • 3: Copingfrågor
 • 4: Laga inte det som inte är sönder
 • 5: Frågor om ansträngning
 • 6: Frågor om önskad framtid
 • 7: Skalor
 • 8: Utforska skillnader och effekter
 • 9: Relationsfrågor
 • 10: Närma sig ett slut
 • 11: Uppföljande samtal

För beställning: Skicka mail till jonas.wells@avesta.se med uppgift om antal och leveransadress samt ev fakturaadress.

Fakta om korten

Format: Hårdpapp
Språk: Svenska
Utgivningsdatum: 2020-01-09
Förlag: Södra Dalarnas Samordningsförbund
Upplaga: Andra upplagan
Dimensioner: 14 x 10,5
Antal kort: 12

Pris: 100 kr/bunt + moms 6 % = 106 kr
Fraktkostnad tillkommer