DOKUMENT

Länkarna på den här sidan öppnas i ett nytt fönster.

 

Förbundsdokument

Här finns handlingar av särskilt intresse för samordningsförbundets ledning och utveckling såsom verksamhetsplaner, verksamhetsberättelser, budget och bokslut. Här återfinns även policydokument och utvärderingsrapporter.

 

Förbundsordning

Stadgarna för Södra Dalarnas samordningsförbund. Reglerar hur förbundet ska arbeta.

Årsredovisningar 2020, 2019, 2018

Årsredovisning med förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning m.m.

Verksamhetsplan och budget 2021

Verksamhetsplan och budget för Södra Dalarnas samordningsförbund.

Reglemente för styrelsen

Arbetsordning för förbundets styrelse.

Utvärderingspolicy

Beskriver hur förbundets verksamhet ska utvärderas och dokumenteras.

Integritets- och personuppgiftspolicy

Visar hur förbundet arbetar med dataskydd och personuppgifter i enlighet med GDPR.

Indikatorrapport 2020

Under hösten genomfördes 114 enkäter med deltagare i samordningsförbundets verksamheter.