DOKUMENT

Länkarna på den här sidan öppnas i ett nytt fönster.

 

Förbundsdokument

Här finns handlingar av särskilt intresse för samordningsförbundets ledning och utveckling såsom verksamhetsplaner, verksamhetsberättelser, budget och bokslut. Här återfinns även policydokument och utvärderingsrapporter.

 

Förbundsordning

Stadgarna för Södra Dalarnas samordningsförbund. Reglerar hur förbundet ska arbeta.

Verksamhetsplan och budget 2018

Verksamhetsplan och budget för Södra Dalarnas samordningsförbund.

Utvärderingspolicy

Beskriver hur förbundets verksamhet ska utvärderas och dokumenteras.

Integritets- och personuppgiftspolicy

Visar hur förbundet arbetar med dataskydd och personuppgifter i enlighet med GDPR.