SAMVERKAN I SÖDRA DALARNA

Södra Dalarnas samordningsförbund – Finsam för Avesta, Hedemora och Säter – bildades 1 jan 2005 och utvidgades 1 april 2013. Finsam hel- eller delfinansierar verksamheter där myndigheterna samverkar om arbetslivsinriktad rehabilitering.

 

Kraften Hedemora

Kraften är ett stadigvarande arbetsrehabiliterande team som drivs gemensamt av Hedemora kommun, Landstinget Dalarna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan med finansiering och stöd av Södra Dalarnas Samordningsförbund.

Teamet erbjuder individsamtal, gruppaktiviteter och stöd i samordningsarbetet runt den enskilde så att individen kan realisera en arbetsförmåga.

Målgruppen är individer med samordnade rehabiliteringsbehov i åldrarna 16-64 år. Prioriterade grupper är individer med aktivitetsersättning och individer som står långt från arbetsmarknaden.

Kontakt:

Per Westlund, verksamhetsledare, 0225-343 45, per.westlund@hedemora.se

Läs mer

> Uppdragsavtal
> Halvårsrapport 2021-12-31
> Helårsrapport 2022-06-31
> Halvårsrappport 2020-12-31
> Helårsrappport 2020-06-30
> Helårsrapport 2018-06-30
> Helårsrapport 2019-06-30
> Halvårsrapport 2018-12-31
> Helårsrapport 2021-06-30
> Policy och måldokument för teamen
> Policy för uppföljning