HÄNT I FINSAM VÄSTERDALARNA

 

Förstudie om ROSAB igång

I januari 2017 inleddes den för Dalarnas samordningsförbund gemensamma förstudien om ROSAB – Rehabilitering i offentlig sektor AB. Idén med ROSAB är att ge sjukskrivna i offentlig sektor hjälp med att byta arbetsgivare med fortsatt användning av sin yrkeskompetens.

Projektledare är Anna Egelbach och projektägare är Finsam Falun, men Finsam Västerdalarna är alltså medfinansiärer, för tanken är att om detta slår väl ut så ska ROSAB spridas i hela länet. Förstudien pågår under hela 2017, men målet är att en första rapport ska finnas klar till förbundens årliga länsägardialog i maj 2017.