SAMVERKAN I VÄSTERDALARNA

Finsam hel- eller delfinansierar verksamheter där myndigheterna samverkar om arbetslivsinriktad rehabilitering. 

forfaros

FörFaros

 

FörFaros var en förrehabilitering med mål att kunna ingå i Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans ordinarie samverkan.

Under 2010 jobbade Finsam Västerdalarna under ett halvårs tid med att stärka och förbereda personer med tidsbegränsad sjukersättning eller sjukpenning, med målet att de skulle uppnå 10 timmars arbetsförmåga, vilket var kriteriet för att kunna ingå i Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans ordinarie samverkan (vilket då benämndes Faros).

Man jobbade med lösningsinriktad coachning med helhetssyn på individen, stöttning att hitta lämplig arbetsträningsplats, samt bibehållet samtalsstöd från coach under arbetsträningen. Coachen hade även regelbunden kontakt med representant på arbetsplatsen. Deltagarna erbjöds även att delta i friskvård och gruppverksamhet med Finsamteamets deltagare.

Hur gick det då?                        

Det var totalt 9 personer som ingick i insatsen. 1 person uppnådde hel arbetsförmåga och fick säsongsjobb. 6 personer övergick i Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans ordinarie samverkan. 2 personer behövde mer stöd än Faros kunde erbjuda och gick därför över till Finsamteamets verksamhet.

Finsam Västerdalarna finansierade hela denna insats.

Läs mer >> FörFaros, slutrapport (pdf)