HÄNT I FINSAM VÄSTERDALARNA

 

Tema psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är den största sjukskrivningsorsaken idag och 3 av 4 har egen erfarenhet av psykisk ohälsa, antingen genom att man själv har/har haft det eller genom närstående. Samtidigt är okunskapen om psykisk ohälsa stor och många tvekar att prata om det.

Finsam Västerdalarna har därför under hösten 2016 haft flera föreläsningstillfällen på temat psykisk ohälsa, med hopp om att kunna bryta tabun och sprida kunskap och förståelse, så att fler med psykisk ohälsa kan beredas eller bibehålla sin plats på arbetsmarknaden.

Öppna föreläsningar för allmänheten

vansbro-okt-16I september arrangerade förbundet i samarbete med Vuxenskolan och Malung-Sälens kommun en öppen föreläsning på kvällstid i Lillmokyrkan i Malung, där Annika Johansson berättade om sina upplevelser av att leva med Aspergers syndrom. I slutet på oktober arrangerade förbundet i samarbete med Vuxenskolan, Vansbro kommun och Svenska kyrkan återigen en öppen föreläsning under kvällstid, denna gång på Församlingsgården i Vansbro, där man kunde lyssna på Björn Wikströms föreläsning ”Inte sjuk, bara lite störd” om bipolär sjukdom. Uppslutningen under dessa föreläsningar var mycket god, det kom ca 160 personer totalt för båda tillfällena tillsammans, så man kan se att suget efter kunskap är stort.

dsc_0199Utbildningsdag för chefer och personal

I början på oktober arrangerade Finsam Västerdalarna i samarbete med Finsam Norra Dalarna och Mora Folkhögskola en utbildningsdag för chefer och personal hos förbundens parter på temat psykisk ohälsa ur brukarperspektiv. Under förmiddagen föreläste Joanna Halvardsson om sina erfarenheter av att leva med Aspergers syndrom och bipolär sjukdom typ 2 och under eftermiddagen bjöds det på en teaterföreställning av Teater Kaos1, där skådespelarna utgick från sina erfarenheter av att leva med Borderline. Även här var uppslutningen god, det kom ca 85 personer.