OM FINSAM VÄSTERDALARNA

 

Förbundschef

 

 

Förbundschefens uppgifter:

  • Se till att styrelsens beslut verkställs.
  • Vara processtödjare för Coachingteamet
  • Fortlöpande följa förbundets verksamhet och resultatutveckling samt vidta eller föreslå erforderliga åtgärder.
  • Ansvara för beredning, föredragning och rapportering till styrelsen.
  • Skriva protokoll över styrelsens beslut.
  • Inhämta styrelsens godkännande före beslut angående ekonomiska åtaganden överstigande 50 000 kr och rättslig tvist.

Telefon förbundschef: Pia Larshans-Bodare 072-243 19 10
E-post: pia.larshans.bodare@falun.se