OM FINSAM VÄSTERDALARNA

 

Ny förbundschef

Förbunds chef

Ulf Oskarsson

Förbundschefens uppgifter:

  • Se till att styrelsens beslut verkställs.
  • Vara processtödjare för beviljade projekt
  • Fortlöpande följa förbundets verksamhet och resultatutveckling samt vidta eller föreslå erforderliga åtgärder.
  • Ansvara för beredning, föredragning och rapportering till styrelsen.
  • Skriva protokoll över styrelsens beslut.
  • Inhämta styrelsens godkännande före beslut angående ekonomiska åtaganden överstigande 50 000 kr och rättslig tvist.

Telefon förbundschef: Ulf Oskarsson 0280-18255
E-post: ulf.oskarsson@malung-salen.se