OM FINSAM VÄSTERDALARNA

 

Finsam Västerdalarnas styrelse

John Thornander
ordförande
Region Dalarna
070-428 47 90
Annika Simm-Eriksson
vice ordförande
Vansbro kommun
070-537 49 21
Jörgen Norén
ledamot
Malun-Sälens kommun
070-375 72 84
Karin Welam-Tornemalm
ledamot
Arbetsförmedlingen
010-48 619 81
Anna Hallberg
ledamot
Försäkringskassan
010-112 58 28
Mikael Östling
ersättare
Malung-Sälens kommun
073-610 99 09
Ulrika Gärds-Forsberg
ersättare
Vansbro kommun
070-584 75 64
Kurt Podgorski
ersättare
Region Dalarna
0280-181 29
Elisabet Fyhr
ersättare
Arbetsförmedlingen
010-486 33 03
Lena Olsson
ersättare
Försäkringskassan
010-119 94 00