SAMVERKAN I VÄSTERDALARNA

Finsam hel- eller delfinansierar verksamheter där myndigheterna samverkar om arbetslivsinriktad rehabilitering. 

 

finsamteaamvdRehabilitering och arbete (RoA-teamet)

RoA-teamet hjälper individen att hålla ihop rehabiliteringsprocessen. Fokus är att hitta lösningar utifrån varje deltagares individuella förutsättningar. Deltagarna ska känna sig sedda och lyssnade på – det är ju dem verksamheten handlar om.

I RoA-teamet jobbar personal från Malung-Sälens kommun, Arbetsförmedlingen, Region Dalarna och Försäkringskassan tillsammans. Arbetet går ut på att förbättra deltagarnas livssituation så att de kan klara sin egen försörjning.

Teamet bidrar med sin kompetens utifrån sina yrkesroller och myndigheter och kombinerar detta med lösningsinriktad coachning, helhetssyn på individen, olika individstärkande aktiviteter (gruppverksamhet, studiebesök, friskvård m m), samt stöttning att hitta lämplig arbetstränings- eller praktikplats med bibehållet samtalsstöd från coach under tiden. Coachen har även regelbunden kontakt med representant på arbetsplatsen.

Målgrupp

  • Personer i åldern 18–60 år, med tonvikt på ungdomar och yngre vuxna, som saknar fotfäste på arbetsmarknaden på grund av psykisk ohälsa, psykosocial ohälsa, tidigare missbruk och/eller långvarig smärta…
  • … och som under minst ett år har haft ekonomiskt stöd från a-kassa, sjukpenning, sjukersättning, försörjningsstöd eller någon annan form av samhällsstöd. Undantag dock från ettårsregeln för dem upp till 30 år

I mån av plats kan även andra som skulle ha nytta av Coachingteamets stöd, bli deltagare i verksamheten.

Lång rehabilitering

Coachingteamet arbetar med människor som stått utanför arbetsmarknaden under lång tid, snittiden ligger på sex år. Man får därför räkna med att rehabiliteringsprocessen tar lite tid.

Ingång till RoA-teamet

Deltagarna remitteras till RoA-teamet via En dörr in i Malung-Sälen. En dörr in består av personal/handläggare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Öppenvårdspsykiatrin, Vårdcentralen och socialtjänsten, arbetsmarknadsenheterna och LSS i kommunen. Personer som är intresserade av att delta i RoA-teamet kan ta upp det med sin kontakt hos någon av dessa myndigheter.

Finsam Västerdalarna finansierar hela RoA-teamets verksamhet, utom resurspersonernas insats som myndigheterna själva bidrar med.

Coacher:

Åsa Nilsson, tel.070-61 777 10.

Kristin Hanis, tel .