OM FINSAM FALUN-BORLÄNGE

Samordningsförbunden Finsam Falun och Finsam Borlänge bildades 2006. Från och med 2023 är förbunden sammanslagna i Samordningsförbundet FInsam Falun-Borlänge.

Förbundschef

Pia Larshans-Bodare är förbundschef i Finsam Falun-Borlänge. Bild Lellah Turesson

Pia Larshans-Bodare är förbundschef i samordningsförbundet. Ett uppdrag som innebär att utveckla förbundets verksamhet genom att identifiera nya behovsgrupper, föreslå lösningar i samverkan med parterna och till styrelsen bereda ansökningar av medel till olika insatser på individ- eller strukturnivå.

Förbundschefen fungerar också som processtöd för insatserna.

Hon deltar även i Faluns och Borlänges Lokala Samverkansgrupper (LSG) i vilken det ingår verksamhetschefer från primärvården, vuxenpsykiatrin, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, socialförvaltningens vuxensektion samt Arbetsmarknad, integrations- och kompetensförvaltningen. Även samverkansansvarig från Försäkringskassan samt Region Dalarnas områdessamordnare ingår.

Grupperna är arenor för att utveckla samverkan mellan myndigheter och processer utifrån individens samordnade behov. LSG tar varje år fram en egen aktivitetsplan.

Förbundschefen ingår även i de operativa chefsgrupperna med enhetschefer från socialförvaltningens försörjningsstödsenheter, vuxnas öppenvårdspsykiatri, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt socialförvaltningens verksamhetsutvecklare inom LSS.

Grupperna träffas regelbundet för att diskutera hur samverkan och ”flöden” fungerar mellan parterna på den operativa nivån.

Telefon 023-863 09
E-post: pia.larshans.bodare@falun.se