SAMVERKAN I FALUN

Finsam hel- eller delfinansierar verksamheter där myndigheterna samverkar om arbetslivsinriktad rehabilitering. Vägen till egen försörjning kan vara olika för varje deltagare. Vi vill ge var och en möjlighet att utvecklas i egen takt, efter sina egna förutsättningar. Därför utvecklar vi olika arbetsmodeller för samverkan.

 

Brobyggarna –

stöd till sjukskrivna med försörjningsstöd

Brobyggarna: fr.v. Camilla Arcari, projektledare, Linda Bethäuser och Hanna Dahlström ska driva utvecklingsarbetet.

Brobyggarna: fr.v. Camilla Arcari, projektledare, Linda Bethäuser och Hanna Dahlström ska driva utvecklingsarbetet.

Brobyggarna är namnet på en ny insats som ska utveckla samordnat och effektivare stöd till personer som har försörjningsstöd men samtidigt är sjukskrivna.

Camilla Arcari, projektledare, Linda Bethäuser och Hanna Dahlström är anställda på försörjningsenheten och driver tillsammans utvecklingsarbetet.

Projektet handlar om att bygga upp och samordna stödet till personer som behöver få möjlighet att försörja sig själva. Samarbetspartners är primärvården och öppenvårdspsykiatrin.

Hållbar modell

Projektet ska också resultera i en modell/struktur i verksamheterna som håller över tid. Rehabkoordinatorer som är anställda i Region Dalarna har en viktig roll i projektet.

– Just nu utbildas vi, 20 handläggare på försörjningsenheten, i lösningsfokuserat förhållningssätt, ett samarbete mellan Finsam-Falun och Finsam Södra Dalarna. Att ställa ”rätt” frågor till klienter är avgörande och vi har redan sett att det ger resultat, säger Hanna.

Startade i november

Projektet startade 1 november 2020. Hittills har man gjort en projektplan och lagt en grund för projektet med processkartor och kartläggningsmallar. Projektet har presenterats för AME, för regionens rehabkoordinatorer och för medarbetarna på försörjningsenheten. Man har haft workshop och möten med rehabkoordinatorerna för samarbete och samordning och beslutat om fortsatta regelbundna träffar. Man har också haft kontakt med andra kommuner med liknande projekt för att få inspiration och erfarenhet/kunskaper.

15 klienter har tagits ut till projektet och man har börjat boka in sip-möten.

Projektet ska pågå i två år med möjlighet till ett års förlängning.

Mer information

Hanna Dahlström 023-824 06
Linda Bethäuser 023-871 51
Camilla Arcari

Finsam-Falun finansierar insatsen.