Frukostmöte psykisk ohälsa

Informerade om ätstörningar

Ett 30-tal personer kom till Ludvika Församlingsgård den 11 februari för att äta frukost och lyssna på Clara Henriksson från föreningen Riksföreningen om ätstörningar – Frisk och Fri. Arrangörer var Nätverket om psykisk ohälsa, dvs Finsam i Ludvika/Smedjebacken, Studieförbundet Vuxenskolan och anhörigstöd och folkhälsa i Ludvika och Smedjebackens kommun. Detta var det första frukostmötet av fyra under året i nätverkets regi.

Clara Henriksson berättade om ätstörningar.

De vanligaste ätstörningsdiagnoserna är anorexia nervosa, bulemia nervosa samt hetsätning. – Viktiga varningssignaler kan vara att personen isolerar sig, får ett förändrat matbeteende, får ett ökat intresse för matlagning och säger att hen redan ätit om man bjuder på mat, säger Clara. Andra signaler är också att personen får ett ökat motionerande och blir rastlös och får koncentrationssvårigheter. Det kan vara svårt att upptäcka en ätstörning hos en person i omgivningen. Om personen plötsligt blir upptagen av kroppsstorlek, vikt och utseende ska omgivningen vara uppmärksam. Clara betonar att man ska vara uppmärksam på tidiga signaler. – Ju tidigare upptäckt, desto effektivare blir behandlingen och därmed tillfrisknandet.

Mamma upptäckte

Clara var under 16 år när hennes mamma plötsligt en dag fick se henne i bikini och reagerade. Eftersom hon var minderårig kunde hon inte vägra att följa med till vårdcentralen. Läkaren remitterade henne vidare till ätstörningsenheten Tornet, som är tillhör BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin) i Falun. Idag är Clara glad för det. – Det är också viktigt att inte kommentera vikt eller utseende hos personen med ätstörning, utan bara konstatera vad man som medmänniska ser, säger Clara. Det är också viktigt att vara en god förebild och inte prata om sitt eget utseende eller vikt.

Det finns hjälp att få

Tillfrisknandet ser olika ut för olika personer och tar olika lång tid. Man kan få stöd från vårdcentralen, allmänpsykiatriska kliniker eller specialistkliniker som inriktar sig på ätstörningar. Man kan själv ta kontakt för att få stöd. Även skolhälsovården och ungdomsmottagningar erbjuder stöd. Riksföreningen mot ätstörningar – Föreningen Frisk och fri är en ideell förening som finns som lokalavdelningar i hela landet. Dess syfte är att stödja personer med ätstörningar och deras närstående, arbeta förebyggande inom området och påverka för bättre vård.

> Clara Henrikssons presentation (pdf)

> Inbjudan till frukostmöten 2020 (pdf)