SAMVERKAN I VÄSTERBERGSLAGEN

 

Rehabteamet

I Folkets Hus i centrala Ludvika finns Rehabteamet. Dit remitteras personer med komplex psykosocial problematik som behöver samordnat stöd från flera kompetenser.

vd-FinsamteamRehabteamet drivs av Ludvika kommuns arbetsmarknadsenhet på uppdrag av den lokala samverkansgruppen, LSG, som består av lokala chefer hos förbundets parter. I teamet arbetar f.n. tre personer.

Klicka på bilden!

Deltagarna i verksamheten behöver sammansatt stöd för att nå närmare en egen försörjning. I Ludvika kommer deltagarna in i teamet via en handläggare hos Ludvika kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Region Dalarna som tar kontakt med Rehabteamet om de tror att Rehabteamet är rätt insats. I Smedjebacken kommer deltagarna in via  EVI-teamet (i Ludvika upphörde EVI-teamet vid årsskiftet – läs mer i det här informationsbladet).

Tre moduler

Rehabteamet arbetar med social-arbetslivsinriktad rehabilitering. Verksamheten bedrivs i tre moduler. Deltagaren skrivs in i den modul som bäst möter hens behov. Man kan delta i alla moduler eller bara i en eller två, allt efter hur behoven ser ut.  Slutmålet är att deltagarna ska närma sig eller nå egen försörjning.

Modul 1 Portalen är en lågtröskelinsats vilket innebär att det inte ställs höga krav på prestation och framsteg. Det är själva deltagandet som är det viktiga. Syftet är att skapa ett strukturerat socialt sammanhang som ger deltagaren trygghet. Kartläggning, enskilda samtal, gruppverksamhet.

Modul 2 Kompassen– samtal, gruppverksamheter av olika slag, social träning/praktik m.m

Modul 3 Passagen– arbetspraktik, gruppverksamhet, m.m

Rehabteamteamet nås på tel. 0240-56 59 05, Linda Andersson

> Ansökan om medel för 2023