SAMVERKAN I VÄSTERBERGSLAGEN

 

Rehabkonsulentteamet

I vårt verksamhetshus Björkhaga i centrala Ludvika finns Rehabkonsulentteamet. Dit remitteras personer med komplex psykosocial problematik som behöver stöd från flera myndigheter.

vd-FinsamteamRehabkonsulentteamet bedrivs av våra parter i samverkan och en styrgrupp med operativa chefer från resp part leder och styr verksamheten. I teamet finns personal från: Ludvika Kommun, Smedjebackens Kommun, Arbetsförmedlingen och Landstinget Dalarna. De arbetar deltid i teamet, totalt 3,25 tjänst.

Deltagarna i verksamheten behöver sammansatt stöd från flera myndigheter för att nå närmare en egen försörjning. Deltagarna kommer in i teamet via de två EVI-team som finns i våra båda kommuner, Ludvika och Smedjebacken. Teamet arbetar med 50 inskrivna deltagare parallellt.

Tre steg

Rehabkonsulentteamet arbetar med social-arbetslivsinriktad rehabilitering. Deltagaren går igenom tre steg i en process under högst 24 månader (med möjlighet till 12 månaders förlängning). Målet är att deltagarna ska klara sin egen försörjning.

Steg 1 Kartläggning, där vi sammanställer allt som gjorts kring personen och kartlägger psykiska, fysiska, sociala och emotionella förutsättningar.

Steg 2 Social rehabilitering och personlig utveckling – samtal, gruppverksamheter av olika slag, frukost, friskvård, KBT/ACT, social träning/praktik m.m

Steg 3 Arbetslivsinriktad rehabilitering – arbetsträning/praktik, gruppverksamhet, studiebesök m.m

Framgångsfaktorer

Att personal från flera myndigheter sitter tillsammans och samarbetar är en viktig förutsättning för att arbetet ska bli framgångsrikt. Alla bidrar med sin kompetens utifrån sina yrkesroller och den myndighetstillhörighet man har. Personalen har tillgång till olika resurser och regelverk, vilket ger bra utgångsläge att tillsammans med deltagaren hitta lösningar som är individuella och anpassade för just den personens förutsättningar.

Målet för Rehabkonsuletteamets arbete 2018 är att minst tio deltagare efter rehabiliteringen, antingen kan stå till arbetsmarknadens förfogande (vara ”jobbready”) eller ha nått så långt i sin rehabprocess att de kan gå över i samverkan Arbetsförmedlingen/Försäkringskassan eller klarar sin egen försörjning genom arbete eller studier.

Ökad självkänsla

Förutom detta handlar verksamheten också om att bidra till att deltagarna bli medvetna om sina egna förmågor och får ett ökat självförtroende och självkänsla, en förbättrad livskvalitet. Deltagarna ska känna sig sedda och lyssnade på, och ha upplevt att de blivit respektfullt bemötta.

Västerbergslagens Samordningsförbund Finsam finansierar hela Rehabkonsulentteamets verksamhet i dagsläget, och har så gjort sedan starten 2005.

Rehabkonsulentteam

Samtliga i teamet nås på Finsams tel. 0240-161 06 under den tid de arbetar i Björkhaga . Övriga tider:

Britt-Marie Lindberg, Arbetsförmedlingen, 010- 487 28 74
Linda Andersson, AME Ludvika Kommun
Leni Lindmark, IFO Smedjebackens kommun

>> Remissblankett till rehabkonsuientteamet

Läs mer >>