SAMVERKAN I VÄSTERBERGSLAGEN

 

Rehabteamet

I Resecentrums lokaler i centrala Ludvika finns Rehabteamet. Dit remitteras personer med komplex psykosocial problematik som behöver samordnat stöd från flera kompetenser.

vd-FinsamteamRehabteamet drivs av Ludvika kommuns arbetsmarknadsenhet på uppdrag av en styrgrupp med operativa chefer från respektive part. I teamet arbetar f.n. tre personer.

Deltagarna i verksamheten behöver sammansatt stöd för att nå närmare en egen försörjning. Deltagarna kommer in i teamet via de två EVI-team som finns i våra båda kommuner, Ludvika och Smedjebacken.

Tre moduler

Rehabteamet arbetar med social-arbetslivsinriktad rehabilitering. Verksamheten bedrivs i tre moduler. Deltagaren skrivs in i den modul som bäst möter hens behov. Man kan delta i alla moduler eller bara i en eller två, allt efter hur behoven ser ut.  Slutmålet är att deltagarna ska närma sig eller nå egen försörjning.

Modul 1 Portalen är en lågtröskelinsats vilket innebär att det inte ställs höga krav på prestation och framsteg. Det är själva deltagandet som är det viktiga. Syftet är att skapa ett strukturerat socialt sammanhang som ger deltagaren trygghet. Kartläggning, enskilda samtal, gruppverksamhet.

Modul 2 Kompassen– samtal, gruppverksamheter av olika slag, social träning/praktik m.m

Modul 3 Passagen– arbetspraktik, gruppverksamhet, m.m

Västerbergslagens Samordningsförbund Finsam finansierar hela Rehabteamets verksamhet, och har så gjort sedan starten 2005.

Rehabteamet

Samtliga i teamet nås på tel. 0240-56 59 05.

Linda Andersson
Maud Andersson
Sofia Holmlund (påbörjar sin anställning 13 nov 2020)