SAMVERKAN I VÄSTERBERGSLAGEN

 

Sociala företag i Västerbergslagen

I Ludvika finns en samverkansplattform som ger stöd till arbetsintegrerade sociala företag i kommunen. Under 2018 inleddes också ett arbete med att starta sociala företag i Smedjebacken. Samordningsförbundet bidrar med medel till den sociala stödplattformen.

I stödplattformen ingår näringslivschefen och chefen för arbetsmarknadsenheten i Ludvika kommun, dessutom en representant för Arbetsförmedlingen samt samordningsförbundets förbundschef. Gruppen hjälper sociala företag i Ludvika: Återvinningsbutiken får exempelvis administrativt stöd, Luddes hunddagis har fått hjälp med bokföring. Även Disponentparken i Grängesberg, Arbetskällan i Ludvika och projektet Flytt-In Grangärde har fått stöd.

Under 2019 vill man utveckla ett mer strategiskt stöd till de sociala företagen i Ludvika, och även hjälpa till med att etablera sociala företag i Smedjebacken. Man vill etablera stödplattformen som ett kunskapscenter, där de sociala företagen kan få hjälp med bokföring, upphandlingar, affärsutveckling, investeringsberäkningar, utveckling av nya företag, arbetsförmågebedömningar m.m.

Läs mer >> Ansökan om utvecklingsmedel för 2019