I nya lokaler

Borlänge samordningsförbund och coachingteamet har flyttat till Målaregatan 1 i Borlänge, samma ingång som till Företagshälsan Falun-Borlänge. Flytten innebär en samlokalisering med den nystartade Samordningscentralen, Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och kommunens arbetsmarknadsenhet.

>> Läs mer

Duna-insats om nyanlända i Falun

Tiden från uppehållstillstånd till arbete eller studier – etableringstiden –  för nyanlända i Falun ska på sikt kortas till två år. Det är målet för en ny insats i kommunen, DUNA. Medlet är fördjupad samverkan mellan myndigheterna. Ylva Ljungqvist har anställts som utvecklingsledare.

>> Läs mer

Vägen till arbetsgivarna

Den 21 september bjuder Nedansiljans samordningsförbund på ett spännande frukostmöte på Stiftsgården i Rättvik. Lena Strindlund från Linköpings universitet kommer och berättar om den metod för samverkan mellan myndigheter och arbetsgivare som utvecklats i Östergötland och som f.n. implementeras i Linköpings kommun.

>> Läs mer

Utbildningar i södra Dalarna

Södra Dalarnas samordningsförbund har satsat på lösningsfokuserade tvärsektoriella grund- och vidareutbildningar, riktade både till professionella och till ledare. Deltagarantalet i utbildningarna slog rekord förra året: 463 personer i nio insatser.  I höst startar en femte grundutbildning och en vidareutbdning. Dessutom arrangerar förbundet två intressanta workshops – en om hur man arbetar lösningsfokuserat med nyanlända, en om mindfulness, stress och lösningsfokus.

>> Läs mer

Supported Employment till Ludvika

Nu introduceras Supported Employment-metoden i Ludvika. Finsam Västerbergslagen har beviljat medel till ett tvåårigt projekt som kommunen arbetsmarknadsenhet driver. En projektledare ska arbeta enligt Supported Employment-metoden, som bygger på individens egna vilja att arbeta. Målgruppen är ungdomar i åldern 19–29 år med aktivitetsersättning.

>> Läs mer

Spännande föreläsningar

I höst arrangerar Finsam två spännande föreläsningar i Västerdalarna. Den 4 oktober kommer Valdemar Michaelsson till Malung och berättar om sin resa till ett fungerande liv efter många år av psykisk ohälsa. Och den 22 november kommer Johanna Annersten till Vansbro och berättar om livet med en partner som har ADHD. ”Det står en halv cykel i badkaret” är titeln på hennes berättelse.

> > Läs mer

Länsträff för teammedarbetare

I slutet på maj träffade teammedarbetare från hela länet i Avesta. Det blev en dag fylld av nätverkande, med många intressanta utbyten om hur teamens arbete kan utvecklas. Som processledare under dagen fungerade förbundschefen i Södra Dalarnas samordningsförbund, Jonas Wells. Samverkansteam Avesta arrangerade träffen, 22 teammedarbetare deltog.

>> Läs mer

Psykisk ohälsa i centrum

Finsam Norra Dalarna, Finsam Västerdalarna och Mora folkhögskola arrangerade i oktober förra året en temadag med psykisk ohälsa i centrum. Bland andra inslag föreläste Joanna Halvardsson, attitydambassadör, bloggare, journalist och föreläsare. Hon lever själv med Aspergers syndrom och har även diagnosticerats med bipolär sjukdom.

>> Läs mer