Blog Category: Kalendarium-s


Föreläsning: Ont i minnet

By Anders Ström,

Tidiga tecken på minnesproblem, bemötande, hjälp och stöd.

Föreläsare: Kerstin Lundström, Octopus Demens AB, sakkunnig i demensfrågor, sjuksköterska och författare.

När: torsdagen 28 november, kl 18.00

Var: St. Paulusgården, Hedemora

Fri entré.

Arrangörer: Södra Dalarnas samordningsförbund, NBV, Hedemora kommun, Studieförbundet Vuxenskolan och Svenska kyrkan.
Föreläsningen ingår i föreläsningsserien Psykisk ohälsa – om den TALAR vi!

  Filed under: Kalendarium-s
  Comments: None


Föreläsning: Starka tillsammans

By Anders Ström,

Under kvällen kommer du att få svar på vad som hjälpt andra anhöriga i samma situation. Förstå att ingen känsla som anhörig är fel. Vad du som är nära en person som mår dåligt kan göra för att hjälpa—både den som är sjuk och dig själv.

Föreläsare: Ingrid Lindholm, erfaren inom anhörigfrågor och psykisk ohälsa.

När: måndagen 7 oktober, kl 18.00

Var: IOGT-NTO-lokalen, Melinsgatan 7, Hedemora

Fri entré.

Arrangörer: Södra Dalarnas samordningsförbund, NBV, Hedemora kommun, Studieförbundet Vuxenskolan och Svenska kyrkan.
Föreläsningen ingår i föreläsningsserien Psykisk ohälsa – om den TALAR vi!

  Filed under: Kalendarium-s
  Comments: None


Föreläsning: Bipolär sjukdom

By Anders Ström,

Hur ska vi förhålla oss? Mediciner? Hur är det att leva med bipolär sjukdom?

Föreläsare: Peter Hagland, psykiater.

När: onsdagen 18 september, kl 18.00

Var: IOGT-NTO-lokalen, Melinsgatan 7, Hedemora

Fri entré.

Arrangörer: Södra Dalarnas samordningsförbund, NBV, Hedemora kommun, Studieförbundet Vuxenskolan och Svenska kyrkan.
Föreläsningen ingår i föreläsningsserien Psykisk ohälsa – om den TALAR vi!

  Filed under: Kalendarium-s
  Comments: None


Länskonferens för Dalarnas samordningsförbund

By Anders Ström,

Styrelseledamöter och medlemsrepresentanter för Dalarnas sju samordningsförbund hälsas välkomna till länskonferens!

När: 3 september 2019 kl. 9-15 (med drop-in fika från kl 8.15)

Var: Säter Folkets hus (klicka på länken för mer info om lokal, vägbeskrivning mm)


PROGRAM

Drop-in frukostfika från kl. 08.15

9.00 Varmt välkomna!
9.15 Varför Finsam? Samordningsförbundens uppdrag enligt lagen och dess förarbete
9.30 Pågående och framtida utveckling av samarbetet mellan samordningsförbunden i Dalarna
11.30 Uppsamling och summering av förmiddagens diskussioner
12-13 LUNCH
13-14.30 Vi delar med oss av goda exempel och varandras erfarenheter
14.30-15 Ett avslut… och en början!

> Inbjudan med utförligt program (pdf)

Anmäl dig nedan!


  Filed under: Kalendarium-b, Kalendarium-f, Kalendarium-nd, Kalendarium-ns, Kalendarium-s, Kalendarium-vb, Kalendarium-vd
  Comments: None


Lokalt medlemsamråd

By Anders Ström,

Varmt välkomna till ett lokalt medlemssamråd för Södra Dalarnas Samordningsförbund. Inbjudan riktar sig till medlemmarnas politiska och tjänstemannaledning, andra nyckelpersoner i samverkan verksamma i Avesta, Hedemora och Säter. Alla intresserade är välkomna!

I enlighet med tidigare planering om Södra Dalarnas Samordningsförbunds (SDS) verksamhetsinriktning och framtid bjuder vi härmed till en dialog, ett samråd om verksamhet och budget för 2020 och framåt. Vi vill särskilt lyfta fram hur konkret och strategisk samverkan kan bidra till lösningar på en mängd områden i vårt välfärdsbygge. I slutändan hägrar ännu effektivare (sam)arbete med lokala anpassningar för individer som kan dra stor nytta från våra och varandras resurser i vårt geografiska område. Här är en preliminär agenda för förmiddagen:

  1. Bokslut 2018
  2. Resultat genom den finansiella samordningen 2014-2018 och vidare…
  3. Ekonomisk avstämning, medelstilldelning och budget 2019-2021. Förslag från styrelsen på en medelstilldelning 2020 på 7 000 000 kr (FK/AF 50%, RegD 25%, Av 11%, He 8%, Sä 6%)
  4. Diskussion: a) Förslag att bilda en strategisk analysgrupp i samverkan per kommun
  5. b) Förslag att samla huvudmän under hösten för en halvdag om varandras verksamhetsplaner för 2020
  6. c) Fortsatt utbildning i lösningsfokuserat arbetssätt för politiker

Utöver detta får du och de närvarande stora möjligheter att påverka både upplägg av och innehåll under samrådet. Kom gärna med inspel – vi vill lyfta era aktuella frågor!

Var: Kraftens lokaler (AME), Kraftgatan 8, Hedemora.

Anmälan: Vi skulle uppskatta att få veta på vilket sätt er myndighet representeras vid mötet och ber att ni kontaktar Jonas Wells på 0706 – 38 06 17 eller jonas.wells@avesta.se senast den 5 april 2019. Det är mycket välkommet med flera från samma medlemsmyndighet.

> Inbjudan (pdf)

  Filed under: Kalendarium-s
  Comments: None


NNS årsmöte

By Anders Ström,

Föreningen Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) kallar till årsmöte.

Mötet hålls i samband med den nationella Finsamkonferensen på City Conference Center (Folket hus) i Stockhom.

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 12 februari, och sänds till Micaela Magnusson.

Förslag till valberedningen inför val av styrelse sänds senast 18 februari till Carin Runeson.

  Filed under: Kalendarium-b, Kalendarium-f, Kalendarium-nd, Kalendarium-ns, Kalendarium-s, Kalendarium-vb, Kalendarium-vd
  Comments: None